W dniach 29.09. - 01.10.2015 r. w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Targów Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów SteelMET 2015. Tematyka targów SteelMET koncentruje się wokół hutnictwa stali, metali nieżelaznych, ich produkcji, obróbki i dystrybucji. Na Targach można będzie zapoznać się z ofertą stalowych centrów serwisowych, dystrybucji wyrobów hutniczych, urządzeniami i najnowszymi rozwiązaniami dla przemysłu hutniczego jak również z aparaturą kontrolno-pomiarową. Patronat branżowy nad targami objęła Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. więcej