Targi EuroLab

W dniach 12 - 14 marca 2014 r. w Warszawie organizowane są Targi EuroLab - specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym. Ideą przyświecającą obu wydarzeniom jest stworzenie miejsca biznesowych spotkań i promocji najnowszych rozwiązań i technologii, jak również przekazywania fachowej wiedzy z zakresu chemii, biotechnologii, Life Science, metrologii. Każdej z edycji imprezy towarzyszą prowadzone na wysokim poziomie seminaria, konferencje i wykłady prowadzone przez wybitnych specjalistów z branży. Targi powstają przy ścisłej współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych w Polsce.

Sektorami Targów EuroLab są:
• substancje chemiczne
• gazy specjalne i oprzyrządowanie
• elementy wyposażenia laboratorium
• sprzęt kontrolno-pomiarowy laboratoryjny i on-line
• projektowanie i wyposażenie laboratorium
• akcesoria
• aparatura analityczna
• sprzęt optyczny
• oprogramowanie laboratorium
• środki utrzymania czystości i dezynfekcyjne
• odzież ochronna, zabezpieczenia osobiste
• akredytacja laboratoriów i badania biegłości
• usługi analityczne
• inne

więcej

 

--     --      --