28 Międzynarodowe Targi Wynalazczości i InnowacjiINPEX® 2013

19-21 Czerwiec 2013 Pittsburgh, USA

INPEX to największe targi wynalazczości w USA organizowane rokrocznie od 28 lat w Pensylwanii. Umożliwiają wystawcom profesjonalną prezentację i promocję swych produktów na arenie międzynarodowej oraz nawiązanie kontaktów biznesowych z producentami, inwestorami, z podmiotami zainteresowanymi współpracą naukową, wdrożeniami, zakupem licencji nowych technologii i produktów. Wśród nagrodzonych są liczni członkowie Izby. Gratulujemy! więcej