II SYMPOZJUM POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FOTONICZNEGO

 

Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne  uprzejmie zaprasza w imieniu Zarządu Centrum Targowego FairExpo Sp. z o.o. do udziału w drugiej edycji Międzynarodowych Targów Optoelektroniki i Fotoniki OPTON 2012, które odbędą się w Katowicach, w dniach 15-16 maja 2012.

Międzynarodowe Targi OPTON, organizowane są w Katowicach co dwa lata. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z krajową i zagraniczną ofertą z dziedziny optoelektroniki i fotoniki, jako nauki stosowanej w wielu gałęziach przemysłu. Targi Opton to szansa do spotkania na forum znakomitych autorytetów ze świata nauki, szansa na wymianę doświadczeń specjalistów z branży, jak i prezentacja najnowszych urządzeń i technologii pojawiających się na polskim rynku. Międzynarodowe Targi Katowickie i Centrum FairExpo jako doświadczony i wieloletni organizator specjalistycznych ekspozycji targowych przygotuje i przedstawi profesjonalnemu odbiorcy wystawę z wyselekcjonowanym składem eksponentów, bogatym programem imprez towarzyszących - z udziałem opiniotwórców oraz nestorów przedmiotowego sektora.

Naszym celem jest zapewnienie Państwu - naszym Wystawcom – okazji do nawiązania trwałych i satysfakcjonujących kontaktów handlowych. Mając na uwadze powyższe, stale poszerzamy informacje o potencjalnych odbiorcach Państwa oferty targowej, między innymi prowadzimy elektroniczną rejestrację zwiedzających, organizujemy dla Państwa spotkania z kluczowymi klientami. Pomocą służą nam uznane autorytety ze świata nauki i przemysłu prowadząc podczas wystaw seminaria i wykłady tematyczne.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt organizacji imprezy właśnie w stolicy aglomeracji śląskiej. W obecnej chwili województwo śląskie jest najdynamiczniej rozwijającym się regionem Polski.

Mamy przyjemność poinformować, że targi OPTON organizowane są pod honorowym patronatem i przy współpracy z Photonics Society of Poland oraz pod patronatem Ministra GospodarkiNaczelnej Organizacji Technicznej oraz Marszałka Województwa Śląskiego.

Jesteśmy przekonani, że udział w OPTON 2012 okaże się dla Państwa wyjątkowy i już dziś serdecznie zapraszamy do Katowic w maju 2012 roku.