ACQUALIVE EXPO - Targi Wody, Energii i Środowiska 22 – 25 marca 2012

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Lizbonie zachęca i zaprasza firmy polskie do udziału w Targach Wody, Energii i Środowiska ACQUALIVE EXPO w Lizbonie.

Wydział udostępnia własne stoisko informacyjne celem prezentacji materiałów promocyjnych oraz prowadzenia ewentualnych rozmów z kontrahentami. Firmy polskie zainteresowane tą formą proszone są o nadsyłanie materiałów promocyjnych, które zostaną zaprezentowane na stoisku informacyjnym Wydziału. Materiały należy wysyłać na adres:

 

Embaixada da Polónia

Departamento de Promoção do Comércio e do Investimento

Rua António Saldanha, 48

1400-021 Lisboa

Portugal

Targi: ACQUALIVE EXPO - Targi Wody, Energii i Środowiska, LIZBONA, w dniach 22 - 25 marca 2012 r.

Profil Targów: Targi ACQUALIVE EXPO są organizowane w związku z obchodami Światowego Dnia Środowiska i koncentrują się wokół takich tematów, jak m.in.: efektywność energetyczna, oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody, odzysk odpadów, produkcja i dystrybucja energii elektrycznej. Przewidują prezentację projektów badawczych i naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych krajowych i międzynarodowych. Targi będą miały wymiar międzynarodowy, ze względu na obecność podmiotów z krajów PALOP-u, Magreb-u, Brazylii.

Profil wystawcy: Przedstawiciele sektora prywatnego i publicznego, jednostki prowadzące działalność przemysłową, handlową i usługową w ramach sektorów wodnego, energetycznego, gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Profil wizytującego: Przedstawiciele centralnej administracji publicznej, władz samorządowych, stowarzyszeń sektorowych i branżowych, inżynierowie, architekci, projektanci, technicy, konsultanci, przedsiębiorcy krajowi i zagraniczni, badacze, naukowcy, kadra profesorska, studenci uczelni wyższych.

Więcej informacji o Targach Acqualive Expo na stronie www.acqualiveexpo.fil.pt

Źródło: http://lisbon.trade.gov.pl/pl/kalendarium