IntargSpoleczny2021 ver5 biale tlo23

„INNOWACJE SPOŁECZNE W SŁUŻBIE WSPÓLNEGO DOBRA,GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORSTW”

 Misją specjalnej edycji XIV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji oraz Konkursu INTARG® 2021 Online – Innowacje Społeczne jest międzynarodowa promocja innowacji służących rozwiazywaniu różnych problemów społecznych w celu ich transferu do codziennego życia społecznego i gospodarczego oraz komercjalizacji. Celem wydarzenia jest również nawiązanie współpracy i wymiana kontaktów naukowych i biznesowych pomiędzy przedstawicielami świata nauki, biznesu oraz finansów. To także możliwość zdobycia prestiżowych nagród i wyróżnień przyznawanych przez międzynarodowe jury oraz patronów i partnerów wydarzenia.

Innowacje społeczne - nowe rozwiązania (produkty, technologie, usługi, modele, procesy, działania, procedury etc.), mające na celu polepszenie jakości życia osób, narodów, społeczności oraz rozwój nowych obszarów współpracy, a także lepszego wykorzystania istniejących zasobów. Owa nowość może wynikać z wprowadzania unikalnych rozwiązań, ale także z faktu wdrożenia już znanego rozwiązania, występującego w nowym kontekście społecznym. To innowacje, które przynoszą korzyści zarówno społeczeństwu, jak i biznesowi. Istotą powstawania innowacji społecznych jest kreatywne rozwiązywanie problemów społecznych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; w miejscu pracy i poza nim; wynikających ze zmian klimatycznych i demograficznych; z potrzeby ochrony życia i zdrowia; zaspokojenia potrzeb i bezpieczeństwa człowieka w różnych sytuacjach życiowych, w tym kryzysowych i wynikających ze stanu nadzwyczajnego; społecznej odpowiedzialności, etc.
Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii objęła Targi INTARG Innowacje Społeczne Patronatem honorowym.
więcej informacji program,  kontakt: Eurobusiness-Haller +48 690 096 223