INTARG image002 400

 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2018
Katowice, 20 - 21 czerwca 2018 r.

 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG są narzędziem promocji innowacyjnych rozwiązań: produktów, technologii i usług z różnych branż i dziedzin, w celu ich transferu do przemysłu oraz komercjalizacji. Targi są platformą bezpośredniego kontaktu przedstawicieli nauki i biznesu oraz podmiot.w wspomagających i finansujących badania i rozwój. Odgrywają istotną rolę w dwustronnym przepływie informacji i nawiązaniu współpracy pomiędzy nauką a przemysłem oraz między różnymi ośrodkami badawczymi, wpływając na rozwój gospodarczy kraju, a także na konkurencyjność przedsiębiorstw. Obecnie kluczem do konkurencyjności jest innowacja, a tempo zmian w technice, technologii i organizacji sprawia, że tylko przedsiębiorstwo zdolne do wprowadzania zmian innowacyjnych może utrzymać się na rynku. Patronem merytorycznym Targów INTARG 2018 jest Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.
Zachęcamy do udziału w tych największych w kraju targach wynalazczości!

Więcej: program,