logo Eurobusiness 100

Kalendarium Targów Wynalazczości Eurobusiness - Haller w 2018 r.

Wzorem lat ubiegłych, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii prezentuje kalendarz Targów Wynalazczości, organizowanych przez Eurobusiness Haller w roku 2018. Warto przypomnieć, że wiele instytutów naukowo-badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw - w tym Członkowie Izby - uzyskało w latach ubiegłych liczne nagrody i wyróżnienia, cieszące się wysokim prestiżem na świecie. Mamy nadzieję, że i w tym roku wystawcy - Członkowie Izby - wzbogacą kolekcję nagród i wyróżnień o nowe trofea. Informacje o tegorocznych targach i wystawach.