concours lepine src 1 1

8 maja 2017 roku zakończyły się,  organizowane po raz 116 w Paryżu,  Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lepine. Wystawcy z Polski uzyskali za zgłoszone wynalazki 14 medali oraz Medal Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 2 medale Europe France Inventeurs a także 4 dyplomy tej organizacji. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii - która była patronem honorowym Targów - składa wszystkim wystawcom uhonorowanym medalami i wyróżnieniami gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów. Miło nam poinformować, że spośród 15 wyróżnionych firm - 6 jest członkami Izby. 

W załączeniu informacja potargowa wyłącznego Przedstawiciela Targów Concours Lépine na Polskę - firmy Eurobusiness - Haller oraz wykaz nagrodzonych wystawców.