9. Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 - zakończone

15 czerwca 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zakończyły się 9. Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016, poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. Prezydent Miasta Katowice, Pan Marcin Krupa oficjalnie otworzył Targi. INTARG to wyjątkowa okazja, by porozmawiać z wynalazcami reprezentującymi świat nauki i przemysłu, a także z młodymi innowatorami. INTARG stworzył możliwość:

- nawiązania przez środowiska przemysłowo-biznesowe współpracy z czołowymi ośrodkami badawczymi
- zapoznania się z tym, co nowe w nauce, technice, medycynie itp., przez wszystkich, którzy interesują się postępem
- zrozumienia codziennej pracy wynalazców i poznania tego, co jeszcze niedawno dla wielu byłoniewyobrażalne.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Patron honorowy Targów, składa wszystkim nagrodzonym wynalazcom i organizatorowi targów EUROBUSINESS-HALLER serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów na kolejnych, 10 Jubileuszowych targach INTARG 2017.

Podsumowanie i lista nagrodzonych wynalazków