228x91 images targiberlinskie logos micro photonics

Micro Photonics w nowej formule w dniach 11 - 13 paździenika 2016 r. w Berlinie

Micro Photonics to nowa impreza (kongres, targi branżowe i forum) poświęcona fotonice, miniaturyzacji i biotechnologii,
która zastąpiła targi i kongres Laser Optics. W tym roku,odbędzie się ona po raz pierwszy w pełnej formule,
w dniach 11-13.10 w Berlinie. Organizatorom  zależy na stworzeniu platformy wymiany informacji między nauką a biznesem
Jednym z działań budujących tę sieć kontaktów jest umieszczanie na stronie www.micro-photonics.de
linków do stron stowarzyszeń i organizacji związanych z tematyką imprezy. więcej