Polska fotonika wspólnie na prestiżowych targach PHOTONICS WEST 2016 w San Francisco

Przedsiębiorstwa i instytuty naukowe działające w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki której konsorcjantem jest Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii zaprezentują swoje najnowocześniejsze technologie i unikalne w skali światowej rozwiązania w Polskim Pawilonie na targach Photonics West 2016, największych międzynarodowych targach branży fotonicznej na świecie. Polskie stanowisko na rozpoczynających się 16 lutego br. targach zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rozwoju.

Photonics West są największymi międzynarodowymi targami branży fotonicznej na świecie. W dniach 16-18 lutego w Moscone Center, w największym centrum konferencyjno-pokazowym w San Francisco, ponad 1,3 tys. firm z całego świata będzie prezentować najnowocześniejsze osiągnięcia technologiczne przed ponad 20 tys. oczekiwanych odwiedzających. W prestiżowych targach wezmą udział firmy i instytuty naukowe z Polski, które po raz pierwszy w historii będą prezentować się wspólnie w ramach Polskiego Pawilonu. Wspólnej prezentacji polskiej branży fotonicznej, tworzącej Polską Platformę Technologiczną Fotoniki, patronuje Minister Rozwoju.

Targi Fotonika

- Wierzę, że wspólna prezentacja osiągnięć polskiej nauki i przemysłu fotonicznego na najważniejszych branżowych targach na świecie to ważny krok w globalnej ekspansji polskiej branży fotonicznej. Fotonika uważana jest za jedną kluczowych dla rozwoju nowoczesnej gospodarki technologii, istotną dla dobrego funkcjonowania ważnych dla społeczeństwa sektorów: nauki, edukacji, łączności, bezpieczeństwa i medycyny. Polska nauka i implementujący jej osiągnięcia przemysł są jednymi ze światowych liderów rozwoju fotoniki. Współpracując i wspierając się wzajemnie w zakresie promocji naszych unikalnych rozwiązań i ich komercjalizacji, chcemy umacniać pozycję polskich podmiotów na tym dynamicznie rosnącym rynku – komentuje Adam Piotrowski, Wiceprzewodniczący Rady Przedstawicieli Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki, prezes VIGO System S.A.

W ramach Polskiego Pawilonu na targach Photonics West swoje osiągnięcia zaprezentują m.in. członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii:

  • VIGO System S.A.
  • PCO S.A.
  • Inframet
  • Centrum Techniki Laserowe- LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o.
  • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Fotonika jest dynamicznie rozwijającą się, interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki, łączącą dokonania optyki, elektroniki i informatyki, zajmującą się technologiami, układami i systemami wykorzystującymi promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu od promieniowania gamma poprzez UV, VIS aż do dalekiej podczerwieni i fal o częstotliwościach THz. Fotonika została uznana przez Unię Europejską za Key Enabling Technologies (KET), a w Polsce uzyskała status Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Misją Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki (www.pptf.pl) jest zwiększenie innowacyjności polskiego przemysłu fotonicznego poprzez koordynację działań polskich przedsiębiorców, jednostek naukowych, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w zakresie opracowywania nowych technologii i wyrobów optoelektronicznych, rozwoju kadr oraz szerszego wykorzystania technologii fotonicznych w Polsce.

Więcej: http://spie.org/conferences-and-exhibitions/photonics-west/photonics-west-exhibition