Raport - Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, opublikowała w końcu 2010 roku, Raport poświęcony Benchmarkingowi Parków Technologicznych w Polsce. Publikacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Jednym z ekspertów i autorów opracowania jest p. Robert Gadowski, dyrektor Ośrodka Doradztwa i Inżynierii Finansowej PIGZT.

( tekst raportu )