Raport - Przedsiębiorczość akademicka – dylematy rozwoju

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii opublikowała książkę „Przedsiębiorczość akademicka – dylematy rozwoju” - będącą raportem z badań, przeprowadzonych przez Izbę, w ramach programu dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Książka „Przedsiębiorczość akademicka – dylematy rozwoju”, wydana pod redakcją Ryszarda Pregiela przez Wydawnictwo Izby, jest opracowaniem zbiorowym autorów: Roberta Gadowskiego, Magdaleny Grębosz, Monikę Kasieczkę Burnecką, Aleksandrę Makowską i Macieja Sajdaka, w ramach projektu koordynowanego przez Lucynę Piekarską, - „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.

W książce poruszono m.in. zagadnienia związane z przedsiębiorczością akademicką w Polsce, postawy władz szkół wyższych wobec przedsiębiorczości akademickiej – badania ilościowe, a także opracowano wnioski i rekomendacje. Istotą książki są także jej załączniki poświęcone graficznej prezentacji wyników badań ilościowych oraz raport z badań ilościowych.

Książka jest publikacją bezpłatną.

(tekst publikacji)