Raport - Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Ośrodek Studiów i Analiz Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii opublikował raport prezentujący wyniki realizacji projektu „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki”. Projekt, którego celem było opracowanie scenariuszy zapotrzebowania na kadry zarządzające oraz pracowników przedsiębiorstw w perspektywie 10-20 lat z określeniem ich kompetencji na tle przewidywanych trendów rozwoju polskiego przemysłu, został zrealizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN i SMG/KRC Poland Media S.A. (raport)