Wizyta Prezesa Izby w Komisji Edukacji, Nauki

Stanowisko Izby wobec nakładów finansowych dla NCBiR

W dniu 1 grudnia 2009 r. prezes Izby prof. Ryszard Pregiel spotkał się z przewodniczącym Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dr Andrzejem Smirnowem, przedstawiając mu stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w sprawie konieczności zwiększenia, przewidywanych w projekcie ustawy o zasadach finansowania nauki, nakładów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt ustawy o NCBiR przewiduje znaczne zwiększenie zadań dla tego centrum, m.in. w zakresie wdrożeń i komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych, a także wsparcia finansowego prac badawczo-rozwojowych prowadzonych bezpośrednio przez przedsiębiorców. Jednocześnie ustanawia się minimalną wartość środków finansowych przekazywanych do dyspozycji NCBiR na bardzo niskim poziomie. Dr Andrzej Smirnow zapowiedział powrót do dyskusji nad tym zapisem w dalszych etapach procedowania nad projektem ustawy o zasadach finansowania nauki.