Projekt "Zielona Kuźnia"

 

Projekt „Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria”

jest realizowany w ramach działania 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 5. Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt jest dofinansowany ze środków UE, na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-POIG.05.01.00-004/12-00, zawartej w dniu 24 kwietnia 2013 r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii jako „Beneficjentem”.

Zawierając wyżej opisaną umowę Izba działała we własnym imieniu, na własny rachunek i własną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw powiązania kooperacyjnego, działającego w sektorze produkcji gazowych instalacji paliw odnawialnych, niepowiązanych ze sobą przedsiębiorstw, prowadzących działalność innowacyjną oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu. Celem działania Klastra jest stymulowanie działalności innowacyjnej o znaczeniu ponadregionalnym przez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenie sieci powiązań, dyfuzji wiedzy oraz innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami.

Wyniki projektu pozwolą na przygotowanie przez członków Klastra Zielona Kuźnia nowego produktu gazowej instalacji paliw odnawialnych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii obróbki metalu, a także na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi. Współpraca między wyżej wymienionymi podmiotami powinna przyczynić się do łatwiejszego transferu wiedzy, wymiany doświadczeń, lepszego wykorzystania posiadanych zasobów a także zmniejszenia kosztów działalności dzięki wykorzystaniu wspólnej infrastruktury i dostępowi do usług doradczych i specjalistycznych. więcej: www.zielonakuznia.iztech.pl

Klaster Zielona Kuźnia tworzy 28 firm, instytucji naukowych i instytucji otoczenia biznesu, zlokalizowanych na terenie 5 województw Polski południowo wschodniej, współpracujących w produkcji elementów i sprzętu gazowych instalacji paliw płynnych. W ramach projektu wdrożone zostaną nowe technologie oraz powstanie laboratorium badawcze, służące członkom klastra oraz dostępne dla innych podmiotów na zasadach komercyjnych. Są to:

1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, www.agh.edu.pl
2 ART-NET ARTUR KUSZA , Lubzina, Podkarpackie
3 BERNACKI INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O., Rzeszów, www.beinse.com
4 BQJ SYSTEMY JAKOŚCI JACEK CHMIEL, Rzeszów
5 EDBAK SP. Z O.O., Strzyżewice, Lubelskie
6 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA JAZGOT JAN KRZYWDZIK SP. J. , Rzeszów
7 GAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB S.A., Palikówka, Podkarpackie, www.zps.pl
8 GEO-MET PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAWKA TOMASZ, Zamość, Lubelskie
9 GOBOX SP. Z O.O., Dębica, www.gobox.com.pl
10 INSTAL-RZESZÓW SP. Z O.O., Rzeszów, www.instal.pl
11 JANAR JAN RĘDZINIAK, Rzeszów, www.janar.com.pl
12 KAZEX PLUS ANDRZEJ BAJOR, Rzeszów, www.kazex.pl
13 MAR-SPAW SP. Z O.O., Tryńcza, Podkarpackie, www.mar-spaw.eu
14 MET-BAJ SP. J. A. B. ŻEBRAKOWSCY, Głogów Małop., Podkarpackie, www.met-baj.com.pl
15 ODLEWNIA CIŚNIENIOWA META-ZEL SP. Z O.O. Jan Betlej, Wola Cicha, Podkarpackie, www.metazel.pl
16 P.H.U. STOLMAX JAROSŁAW BRZUSZEK, Jasionka, Podkarpackie,
17 P.P.H.U. ŚLUSARSTWO TADEUSZ KUŹNIAR, Łańcut, Podkarpackie
18 P.P.U.H KILBUD BARBARA BIENIASZ, Krzemienica, Podkarpackie
19 POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów, www.prz.edu.pl
20 POLSKA IZBA GOSPODARCZA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII, Warszawa, www.iztech.pl
21 ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY RAK ROMAN, Tomaszów Lub., www.roztocze-rst.com.pl
22 ŚLISZ CONSULTING LESŁAW JAN ŚLISZ, Łąka, Podkarpackie,
23 WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI W LUBLINIE, Lublin, www.wktir.pl
24 ZAKŁAD MECHANICZNY USŁUGOWO-PRODUKCYJNY ZBIGNIEW MAZUREK, Tomaszów Lub., Lubelskie, www.zmup.pl
25 ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY LIMET S. C., Sokołów Małop., www.limet.com.pl
26 ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO HANDLOWY METALNAFT SP. Z O.O. , Krosno, Podkarpackie, www.metalnaft.com.pl
27 ZAKŁAD REMONTOWO-PRODUKCYJNY REMONAFT SP. Z O.O., Potok, Podkarpackie, www.remonaft.gal.pl
28 ZAKŁAD WYROBÓW GALANTERYJNYCH SP. Z O.O., Lubaczów, Podkarpackie, www.zwg.pl
29 PGNIG TECHNOLOGIE S.A. (Oddział Naftomet w Krośnie), Krosno, Podkarpackie , www.technologiepgnig.pl
30 ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY TADEUSZ TARAPATA, Tuszów Narodowy, Podkarpackie, www.zuptarapata.pl