Projekt "System wsparcia KET"

 

Zakres wsparcia

Świadczone przez Izbę usługi doradcze i eksperckie dla MŚP w zakresie wsparcia technologicznego mogą dotyczyć  opracowywania, transferu,  wdrażania, eksploatacji czy sprzedaży lub zakupu technologii i wyrobów. W szczególności mogą one obejmować:

 • wycenę technologii,
 • nadzór nad procesami technologicznymi,
 • ocenę gotowości wdrożeniowej nowych idei technologicznych,
 • ekspertyzy technologiczne w zakresie możliwości uzyskania parametrów techniczno-użytkowych,
 • dostarczanie informacji o nowych koncepcjach technologicznych,
 • dostarczanie informacji technicznych o materiałach, produktach i technologiach,
 • przygotowanie ofert lub zapytań o technologię,
 • doradztwo technologiczne w zakresie wykorzystania nowych produktów,
 • wizyty serwisowe,
 • poszukiwanie  partnerów do prac badawczo-rozwojowych,
 • poszukiwanie kooperantów,
 • wsparcie eksperckie przy uruchamianiu nowych linii technologicznych,
 • poszukiwanie wyspecjalizowanych laboratoriów dla przeprowadzania analiz, testów wdrożeniowych i aplikacyjnych oraz badań prototypów,
 • analizę badań eksploatacyjnych,
 • ocenę efektywności procesów  technologicznych,
 • sporządzanie opinii o innowacyjności technologii.

 

więcej oraz niezbędne dokumenty do uzyskania przez MŚP dla pomocy de minimis w zakładce Dokumenty do pobrania

http://www.systemwsparciaket.iztech.pl/