EEC Trends 2022 - Debata - 20.01.2022 (2)

 

EEC Trends logotyp97

 EEC Trends 2022
EEC Trends to debata nad głównymi trendami, które w roku 2022 r. staną się przedmiotem dyskusji w trakcie XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

EEC Trends kontynuuje tradycję i markę Forum Zmieniamy Polski Przemysł – jednej z najważniejszych debat o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki. Uczestnicy EEC Trends oprócz debat na kluczowe dla gospodarki tematy, będą mogli wysłuchać rozmów 2:1, polemik w wąskim gronie, wystąpień ekspertów. Rozmowy będą transmitowane online i wraz z retransmisjami poszerzą zasięgi wydarzenia.

Zaproszeni Goście, partnerzy i uczestnicy Kongresu – przedsiębiorcy, inwestorzy, eksperci i decydenci – wezmą udział w dyskusjach w ramach wskazanychw agendzie obszarów tematycznych. Pod kluczowym dla wydarzenia terminem ‘trendy’ rozumiemy takie grupy zjawisk, które w najbliższej przyszłości będą zmieniać gospodarczą i społeczno-gospodarczą rzeczywistość. Przewidując przebieg i skutki tych zmian, komentując je w opiniotwórczym gronie, nadajemy im dynamikę, współkształtujemy przyszłość. Określenie tych dominujących tendencji ma szczególne znaczenie wobec zmieniającej się sytuacji świata i gospodarki.

Dyskusja na EEC Trends przygotowuje grunt pod Europejski Kongres Gospodarczy, wskazując priorytety, akcentując to, co najważniejsze. W toku tego wydarzenia wykuwa się ostateczny kształt agendy EEC. Poprzez wspólną pracę nad programem Kongresu podkreślamy, jak ważny jest jego otwarty charakter. Dzięki takiemu podejściu kształt Kongresu jest pojemny – adekwatny do różnych oczekiwań i potrzeb, aktualny i żywy. EEC Trends potwierdza, że dialog jest wpisany w DNA Europejskiego Kongresu Gospodarczego. EEC Trends to debata nad głównymi trendami, które w roku 2022 staną się przedmiotem dyskusji w trakcie XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Grono ekspertów EEC Trends tworzą doświadczeni przedsiębiorcy, inwestorzy, wybitni eksperci i naukowcy, przedstawiciele polskiego rządu.

WNP Awards

Częścią EEC Trends będzie przyznanie wyróżnień WNP Awards – tym, którzy pełnią rolę pionierów – wskazują na polskim rynku tendencje, przecierają szlak, niekiedy idą pod prąd, inicjują innowacyjne działania. Tym, bez których śmiałości rozwój nie byłby możliwy. Laureatami wyróżnień są rokrocznie osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które w ostatnim czasie wywarły znaczący, przełomowy wpływ na pozytywne przeobrażenia gospodarcze. WNP Awards przyznawane są tym, którzy poprzez odważnie podejmowane działania i skutecznie realizowane przedsięwzięcia wskazują ofensywne trendy i kierunki rozwoju, aktywnie odpowiadają na nowe wyzwania. Poniżej tegoroczni laureaci nagród:

Transition Technologies - Wyróżnienie za zbudowanie ciekawej, aktywnej w całym kraju firmy z oryginalnym produktem i modelem biznesowym opartym na wykorzystaniu zaawansowanej technologii.

ML System - Wyróżnienie za kreowanie ambitnych, innowacyjnych rozwiązań wskazujących nowe kierunki rozwoju na dynamicznym rynku fotowoltaiki. 

Ciech - Wyróżnienie za podjęcie odważnych zobowiązań i zaangażowanie w realizację ambitnej strategii ESG – szczególnie w obszarze redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Alstom - Wyróżnienie za stabilny rozwój na polskim rynku i stworzenie na nim potencjału eksportowego w dziedzinie inteligentnych rozwiązań dla zrównoważonego transportu.

ZE PAK - Wyróżnienie za przyjęcie roli lidera transformacji energetycznej wśród wielkich wytwórców energii w Polsce z kompleksowym planem inwestycji w odnawialne źródła energii.

ABB - Wyróżnienie za 30-letnie zaangażowanie na polskim rynku, konsekwentny rozwój, inwestycje i partnerską współpracę z przemysłem i energetyką.

APA Group - Wyróżnienie za biznesową i edukacyjną aktywność, która wspiera wykorzystanie rozwiązań Przemysłu 4.0. oraz poszerza kompetencje polskich przedsiębiorców.

Fundusze VC i PE w Polsce - Wyróżnienie zbiorowe dla sektora funduszy inwestycyjnych za ich wkład we wszechstronny rozwój polskich firm budujący potencjał polskiej gospodarki.

Grupa WB - Wyróżnienie za stworzenie silnej prywatnej grupy – producenta zaawansowanych technologicznie i docenianych na globalnym rynku rozwiązań dla wojska, przemysłu i infrastruktury.

Agenda,    Rejestracja