Konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce" Wrocław, 27 - 28.01.2022 r.

 


KONFERENCJA

STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2022
Wrocław, 27-28 stycznia 2022

 
W dniach 26 - 28 stycznia 2022 r. Wrocław będzie miejscem 2 ważnych wydarzeń. W ramach konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce" (27 - 28 stycznia) w dniu 26 stycznia odbędzie się spotkanie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, KRASP. Współpraca międzynarodowa i umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce jest niezwykle istotnym kierunkiem działania społeczności akademickiej. Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej jest aktywna w promowaniu i koordynacji współpracy międzynarodowej, zarówno w realizacji zadań własnych poza granicami kraju, jak i w podejmowaniu inicjatyw lub współorganizowaniu wszelkiego rodzaju aktywności, w szeroko rozumianym umiędzynarodowieniu, w kraju.
W bieżącej kadencji Komisja będzie opracowywać i realizować program skierowany na aktywną działalność w ściśle określonych obszarach strategicznych wybranych z punktu widzenia interesów polskich uczelni. Jak dotychczas konieczna będzie również ścisła współpraca z Prezydium KRASP i innymi komisjami oraz z instytucjami jak Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, NAWA, EUA, UNESCO itp. 

Podczas Sesji Plenarnej "Akademicki Wrocław 2030" - konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce" - w której rektorzy największych uczelni Wrocławia zaprezentują plany, jak poprzez umiędzynarodowienie, zamierzają umacniać i rozwijać swoją pozycję w Europie i na świecie. Wśród zaproszonych mówców są prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.
Moderatorem sesji plenarnej będzie dr inż. Zygmunt Krasiński - doradca strategiczny Dyrektora NCBR, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Tematyka konferencji, jak i współpraca Izby z KRASP i PERPEKTYWAMI, będą dobrą okazją przybliżenia uczestnikom Konferencji planów Izby związanych z organizacją we Wrocławiu Środkowoeuroepjskiego Forum Technologicznego, w dniach 20 - 22 czerwca br.

więcej informacji