Seminarium "Project Management - Edukacja" 2021- 3.11.2021 - online

 

Seminarium "Project Management - Edukacja" 2021
online

3 listopada 2021

Seminarium „Project Management – Edukacja” ma na celu pobudzenie aktywności społecznej studentów, doktorantów i absolwentów - podczas seminarium odbędzie się uroczyste ogłoszenie zwycięzców konkursu „Project Master”, który objęty został patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Dla zwycięzców jest to okazja do promocji swoich badań i osiągnięć w zakresie Project Managementu oraz docenienia ich wkładu naukowego w rozwój tej dziedziny nauki.

Program seminarium został wypracowany z udziałem kadry naukowej i przedstawicieli biznesu z różnych branż: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, budowlanej, szkoleniowo-doradczej. Prezentacje poszczególnych zagadnień będą zaproszeniem do dyskusji, która przyczyni się do podniesienia rangi i jakości edukacji akademickiej i kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania projektami.
Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii objęła konferencję Patronatem Honorowym.

rejestracjaprogram

 --     --     --