XVII Międzynarodowy Kongres MBA - 14-16 maja 2021 r.

 

MBA bgnews1200 8b3da

XVII Międzynarodowy Kongres MBA - 14-16 maja 2021 r.

Międzynarodowy Kongres MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK to największa w Polsce inicjatywa integrująca środowisko studentów i absolwentów studiów MBA. Wydarzenie to, w związku z sytuacją epidemiologiczną, będzie miało charakter wirtualny. Kongres ma na celu przede wszystkim budowę aktywnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i horyzontów, zarówno dla aktualnych studentów, absolwentów jak i przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji.

O specyfice Kongresu decyduje – oprócz tematu wiodącego – połączenie wystąpień czołowych ekspertów, przedsiębiorców i ekonomistów z wystąpieniami przedstawicieli świata nauki z polskich i zagranicznych uczelni. W Kongresie wezmą udział jak co roku menedżerowie wyższego i średniego szczebla legitymujący się tytułem Master of Business Administration, Dyrektorzy Programów MBA oraz wykładowcy polskich i zagranicznych uczelni. Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dąży do tego, aby coroczne spotkania kongresowe na stałe wpisały się w kalendarz każdego menedżera MBA, stąd decyzja o tym, aby wykorzystać nowe okoliczności i narzędzia do zdalnej komunikacji i dać przestrzeń do dyskusji mimo ograniczeń dotyczących zgromadzeń i wydarzeń o charakterze kongresowym.

Organizatorami Kongresu są Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Warunki rejestracji uczestników Kongresu opublikowano na stronie internetowej www.kongresMBA.pl

--     --     --