XV Forum Nowej Gospodarki, 29.10.2020 - 19.XI.2020

 

 XV Forum Nowej Gospodarki, 29.10.2020
ON-LINE

kadr XV FNG Zielony Ład 1

 

Zmiany technologiczne i innowacje w energetyce wynikające z Zielonego Ładu w Województwie Śląskim będą tematem XV edycji Forum Nowej Gospodarki, złożonej z 4 dyskusyjnych webinariów i ponadregionalnej debaty z udziałem ekspertów, podsumowujących zagadnienia gospodarczej i technologicznej przyszłości Śląska w kontekście energetyki, a także  wniosków wynikających z analizy dokumentów strategicznych, ukazującej słabnącą pozycję Śląska w gospodarce kraju. Potwierdzają one potrzebę podjęcia odważnych decyzji w zakresie zmian w ekosystemie innowacji i nowego zdefiniowania jej filarów. Z drugiej strony, wykorzystanie olbrzymiego potencjału intelektualnego i technicznego regionu, niezbędnego do rozwoju nowoczesnej energetyki, w tym energetyki opartej o odnawialne  źródła, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Przemiany technologiczne stawiają także pytania o społeczne i środowiskowe skutki podejmowanych przeobrażeń, w tym zagospodarowanie poprzemysłowego dziedzictwa i przekwalifikowania miejsc pracy.
Debata online z udziałem przedstawicieli nauki, biznesu, administracji i organizacji społecznych, zorganizowana  przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum odbędzie się w dniu 27 listopada 2020, zaś tematyczne obrady, w ramach 4 webinariów przewidziane są w dniach: 29 X 2020, 5 XI 2020, 12 XI 2020 i 19 XI 2020 roku.

Harmonogram sesji:

 • Warsztat 1:
  Aspekty ekonomiczne przemian w energetyce Górnego Śląska -
  29 października 2020, godz. 10:00
 • Warsztat 2:
  Zmiany technologiczne i innowacje w energetyce -
  5 listopada 2020, godz. 10:00
 • Warsztat 3:
  Aspekty środowiskowe przemian technologicznych i innowacji w energetyce na Górnym Śląsku -
  12 listopada 2020, godz. 10:00
 • Warsztat 4:
  Aspekty społeczne przemian technologicznych w sektorze energetyki na Górnym Śląsku -
  19 listopada 2020, godz: 10:00
 • Debata ekspercka online: Zielony Ład a Energetyka w Województwie Śląskim - 27 listopada 2020, godz. 10:00

Udział w poszczególnych sesjach po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego

więcej informacji: otwórz stronę