XXXI Komnferencja SOOIPP - 14-16.10.2020 r.

 

logo SOOIPP

Zapraszamy do udziału w XXXI Dorocznej Konferencji SOOIPP, która odbędzie się on-line w dniach 14-16.10.2020 r. Tematami październikowego spotkania będą zagadnienia strategiczne, związane z rolą i zadaniami OIiP w realizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz planowanym zaangażowaniem ośrodków  w realizację Regionalnych Programów Operacyjnych w nowej perspektywie finansowej. Poruszone zostaną także kwestie zarządzania ośrodkami w warunkach ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 oraz współpracy międzynarodowej ośrodków.

Podtrzymując tradycję spotkań tematycznych w tym roku, ostatniego dnia konferencji zapraszamy  na webinaria realizowane, we współpracy z KDK sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Będziemy podczas nich rozmawiać o założeniach nowego systemu akredytacji OIiP oraz platformie informatycznej prezentującej potencjał OIiP. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dyskusjach panelowych z przedstawicielami jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu, administracji centralnej i regionalnej oraz przedsiębiorcami i innymi podmiotami działającymi na rzecz innowacyjności.

Opłata konferencyjna dla członków SOOIPP, którzy uregulowali składki członkowskie – 300 zł + VAT, dla pozostałych uczestników – 400 zł + VAT

Rejestracja na konferencję od 25.09.2020 r. na stronie http://2020.konferencja-sooipp.pl/