5. Forum Inteligentnego Rozwoju, Uniejów 26-27.11.2020

 

image001

5. Forum Inteligentnego Rozwoju, Uniejów 26-27.11.2020

Forum Inteligentnego Rozwoju to kongres naukowo-technologiczny poświęcony nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj w oparciu o inteligentne specjalizacje. Co roku wiodącym tematem są wyzwania innowatorów związane z transferem wiedzy z sektora nauki do biznesu oraz z pomyślnym wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług i produktów. W tym roku szczególną uwagę poświęcimy nowatorskim rozwiązaniom w zakresie bezpieczeństwa zdrowia, rewolucji przemysłowej i zmianom klimatycznym. Forum to uznane i cenione wydarzenie z udziałem branżowych liderów – wizjonerów, innowatorów i inwestorów. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

Główne cele forum:

👉  Identyfikacja możliwości komercyjnego wykorzystania wyników badań, wiedzy oraz kompetencji innowatorów
👉  Poznawanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań środowiska biznesowego, samorządowego, naukowego i społecznego
👉  Promocja innowacji i inwestycji przed potencjalnymi klientami, inwestorami lub partnerami biznesowymi
Agenda, 
Rejestracja