IV Forum Inteligentnego Rozwoju - 28 - 29.11.2019 - Uniejów

 

 Centrum IR

 IV Forum Inteligentnego Rozwoju - 28 - 29.11.2019 - Uniejów

Forum jako jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych poświęconych funduszom unijnym, nowym technologiom, innowacjom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje to przestrzeń do dyskusji, rozmów i tworzenia planów na rzecz rozwoju gospodarczego kraju. Jak co roku Misją Forum Inteligentnego Rozwoju jest wsparcie innowacyjnych projektów poprzez identyfikację możliwości komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych przed potencjalnymi inwestorami, jak również nawiązywanie trwałych relacji na linii
biznes-samorząd, owocujących powstawaniem inwestycji i tworzeniem nowych miejsc pracy na terenach inwestycyjnych w kraju. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.  więcej, rejestracja