Prof. Grażyna Ginalska - laureatką konkursu „Twórcy innowacji 2014"

Prof. Grażyna Ginalska - laureatką konkursu „Twórcy innowacji 2014"
w kategorii „Nowe technologie"

 

prof. g. ginalska 600x400

Zdjęcie: archiwum prywatne

Prof. Grażyna Ginalska z wykształcenia jest biochemikiem i specjalizuje się w biochemii, biologii molekularnej i biotechnologii. Naukowo zajmuje się głównie modyfikacją biomateriałów implantacyjnych czynnikami aktywnymi biologicznie z przeznaczeniem do wykorzystania w chirurgii ortopedycznej, stomatologicznej, urologicznej i naczyniowej. Największym osiągnięciem kierowanego przez nią zespołu badawczego w składzie: prof. dr hab. Grażyna Ginalska, dr Anna Belcarz, prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk i mgr inż. Zofia Paszkiewicz jest wytworzenie biomateriału kościozastępczego biozgodnego i bioaktywnego wobec tkanki kostnej organizmu. Dzięki jej inicjatywie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie powstała Medical Inventi - spółka typu spin-off, która ma doprowadzić do wdrożenia wynalazku.

W listopadzie 2013 r. sztuczną kość zaprezentowano z olbrzymim sukcesem na 62. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova 2013" w Brukseli. Zespół naukowców wielokrotnie nagradzano za wynalazek. W lutym 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie prof. Ginalskiej wręczono statuetką „za wybitne osiągnięcie wynalazcze w roku 2013 na arenie międzynarodowej" oraz dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. We wrześniu 2014 r. prof. Ginalska została laureatką konkursu „Twórcy Innowacji 2014" w kategorii „Nowe technologie".

Z prof. dr. hab. GRAŻYNĄ GINALSKĄ nominowaną wraz z zespołem do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2013 w kategorii WYNALAZCA za kompozyt kościozastępczy rozmawia Jerzy Byra – Prestiż.pl link do wywiadu