Prof. Jan Węglarz


Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz
, dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej i twórca infrastruktury informatycznej polskiej nauki, doktorem honoris Uniwersytetu Śląskiego.

Uniwersytet Śląski nadał w lipcu 2011 r. jednemu z najwybitniejszych polskich informatyków, współtwórcy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i naukowych miejskich sieci komputerowych profesorowi Janowi Węglarzowi tytuł doktora honoris causa. Jest to już piąte wyróżnienia profesora Węglarza tą wysoką godnością akademicką. Wcześniej uczyniły to politechniki Poznańska, Szczecińska i Częstochowska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza.


jan wglarz   aaxxxxx 794

Prof. Jan Węglarz

Profesor Węglarz, inżynier i matematyk, od pierwszych lat swojej kariery naukowej, którą rozpoczął w 1971 roku w Instytucie Automatyki Politechniki Poznańskiej, zajmuje się interdyscyplinarną problematyka z pogranicza teorii decyzji, badań operacyjnych i technik komputerowych. Wniósł istotny wkład do każdej z tych gałęzi nauki. Wydana w ostatnich latach pod jego redakcją praca, poświęcona zarządzaniu zasobami w systemach typu grid, jest pierwszą w światowej literaturze naukowej monografią poświęconą temu zagadnieniu. Kieruje programem rozwoju Polskiego Internetu Optycznego, którego jest współautorem.

Osiągnięcia naukowe i organizacyjne profesora Węglarza zostały uhonorowane wieloma wyróżnieniami i wysokimi funkcjami akademickimi. Obok wyboru na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk (1998), został przyjęty w skład American Mathematical Society oraz Operations Research Society of America; otrzymał, jako pierwszy naukowiec z krajów Europy Środkowo-wschodniej, złoty medal Zrzeszenia Europejskich Towarzystw Badań Operacyjnych, będący najwyższym wyróżnieniem w tej dziedzinie w Europie; jest laureatem wielu prestiżowych nagród naukowych krajowych i zagranicznych.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt wprowadzenia Polski przez profesora Węglarza do Zrzeszenia Europejskich Towarzystw Badań Operacyjnych EURO i do Międzynarodowej Federacji Towarzystw Badań Operacyjnych IFORS, gdzie jest przedstawicielem naszego kraju we władzach obu tych organizacji