Prof. Tadeusz Luty

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty, b. rektor Politechniki Wrocławskiej i jeden z inicjatorów utworzenia Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, doktorem honoris causa Politechniki Koszalińskiej.

Profesor Tadeusz Luty, wieloletni b. rektor Politechniki Wrocławskiej, do niedawna przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i inicjator powołania do życia Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, został w czerwcu br. uhonorowany przez Politechnikę Koszalińską tytułem doktora honoris causa tej uczelni. Jest to już trzecie wyróżnienie uczonego i wybitnego technika tym zaszczytnym tytułem. W uprzednich latach został on nadany profesorowi Lutemu przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i wrocławską Akademię Wychowania Fizycznego.

 

luty-1165182033 d

Profesor Tadeusz Luty

Profesor Luty jest uznanym w świecie badaczem w zakresie nauk o materiałach oraz fizykochemii układów molekularnych. Wrocławski uczony publikował rezultaty swych prac w najbardziej prestiżowych pismach naukowych. Był także wykładowcą czołowych uczelni prowadzących badania w tej dziedzinie techniki m.in. Uniwersytetu Tokijskiego, francuskich uniwersytetów w Renes i Lille, amerykańskich uniwersytetów stanu Colorado i stanu Nebraska, Uniwersytetu w Edynburgu i holenderskiego Uniwersytetu w Nijmegen. Pracował w laboratoriach Tokijskiego Instytutu Technologicznego, Instytutu Nauk Molekularnych w Okazaki oraz w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą.

Jednakże całą swoją działalność naukową i organizatorską profesor Luty związał przede wszystkim z Politechniką Wrocławską, uczelnią gdzie na Wydziale Chemicznym uzyskał dyplom inżyniera (1965), zdobył stopnie naukowe doktora (1968) i doktora habilitowanego (1972) i otrzymał tytuł profesora zwyczajnego (1988). Od 1987 roku kierował tą uczelnią, najpierw jako jej prorektor, a od 2002 r. do sierpnia 2008 r. jako rektor.