Prof. Jerzy Buzek - doktorem h.c. Politechniki Świętokrzyskiej

 

W dniu 11 maja 2012 r. w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Jerzemu Buzkowi.

Uhonorowanie Profesora Jerzego Buzka tytułem doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej jest dla Uczelni wielkim zaszczytem i szczególnym wyróżnieniem środowiska naukowego regionu świętokrzyskiego. Prof. Jerzy Buzek – uczony i polityk światowego formatu - otrzymał tytuł doktora honoris causa uniwersytetów w Seulu, Dortmundzie, Isparcie; Politechniki Opolskiej, Śląskiej, Łódzkiej i Wrocławskiej; Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Wojskowej Akademii Technicznej.

buzek xxx-drhc01

JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej - prof. Stanisław Adamczak - otwiera uroczystość nadania tytułu h.c.
Z prawej - dr hab. inż. Zbigniew Rusin, który odczytywał treść dyplomu wręczanego prof. J. Buzkowi,

 
buzek xxx drhc18

 

JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej - prof. Stanisław Adamczak nadaje tytuł doktora honoris causa prof. Jerzemu Buzkowi. Za Jerzym Buzkiem stoi dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski, autor laudacji.


buzek xxx drhc19

Uroczysty moment wręczenia dyplomu doktora honoris causa prof. Jerzemu Buzkowi

Zdjęcia dzięki uprzejmości Politechniki Świętokrzyskiej.
Fot. Kamil Dziewit