Prof. Andrzej Kowalczyk

Prof. Andrzej Kowalczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzymał w 2011 r. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za prowadzenie badań z zakresu optyki stosowanej. Jego wielkim osiągnięciem jest opracowanie metody i wdrożenie do praktyki spektralnego tomografu optycznego. Metoda ta jest szybsza i efektywniejsza niż wcześniej stosowane rozwiązania.

Prof. Andrzej Kowalczyk jest specjalistą z zakresu optyki stosowanej. Jednym z jego ważniejszych osiągnięć jest opracowanie nowej metody spektralnej tomografii optycznej, pozwalającej uzyskać przekrój siatkówki oka sto razy szybciej niż w metodach tradycyjnych. Wysoki stopień zaawansowania prac umożliwił udostępnienie know-how firmie Optopol Technology z Zawiercia i wspólne skonstruowanie pierwszego na światowym rynku szybkiego tomografu do badania oka SOCT COPERNICUS oraz jego seryjną produkcję. Wartość sprzedaży tego sprzętu do placówek okulistycznych na całym świecie osiągnęła wartość 70 mln zł. Obecnie produkcją tomografu zajmuje się japońska firma Canon, która nabyła większościowy pakiet firmy Optopol. (inf. na podst. MNiSW)