Prof. Arkadiusz Wójs

Prof. Arkadiusz Wójs z Politechniki Wrocławskiej otrzymał w 2011 r. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii badań podstawowych.

Prof. Wójs prowadzi szeroko zakrojone badania, które mogą przybliżyć uczonych do opracowania komputera kwantowego. Prof. Wójs jest specjalistą w dziedzinie fizyki materii skondensowanej, a szczególnie niskowymiarowych układów elektronowych. Do jego osiągnięć należy zaliczyć trzy prace przedstawione w 2010 roku w prestiżowym czasopiśmie fizycznym „Physical Review Letters”.

awojsxx 1-1
 

Prof. Arkadiusz Wójs - laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

więcej: http://www.if.pwr.wroc.pl/~awojs/