Prof. Tadeusz Więckowski

 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej - honorowym profesorem Uniwersytetu Obudzińskiego w Budapeszcie, jednej z największych uczelni technicznych na Węgrzech.

 
tannyit oe 600x400wieckowski

 
Sala koncertowa im. Beli Bartoka w Pałacu Sztuki podczas uroczystości akademickich


Foto: Gergely Kiss

 W dniu 5 września 2011 roku, odbyła się uroczystość nadania Jego Magnificencji Rektorowi Politechniki Wrocławskiej – prof. Tadeuszowi Więckowskiemu - tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Obudzińskiego w Budapeszcie, jednej z największych uczelni technicznych na Węgrzech.


wraeczenie tyt. prof. t. wiaeckowskiemukis 7575xxyy


Prof. Imre Rudas - rektor Uniwersytetu Obudzińskiego - wręcza prof. Tadeuszowi Więckowskiemu
dyplom honorowego profesora

    Foto: Gergely Kiss

Prof. Tadeusz Więckowski jest profesorem zwyczajnym, specjalistą w dziedzinie telekomunikacji, teleinformatyki i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Laureat (wraz z zespołem) dwóch nagród Prezesa Rady Ministrów - za całokształt prac związanych z badaniami naukowymi i za wdrożenie układu antenowego Radiowego Centrum Nadawczego w Solcu Kujawskim oraz laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej.

 

tadeusz wickowski 320 x 320

Prof. hab. dr inż. Tadeusz Więckowski

Foto: Adam Hawałej

Prof. Tadeusz Więckowski w 1976 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej i rozpoczął pracę zawodową w Okręgowym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Radiowej we Wrocławiu. W tym samym czasie pod kierownictwem prof. Daniela Bema podjął studia doktoranckie w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Rozprawę doktorską obronił w 1980 roku i został zatrudniony w Politechnice Wrocławskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1993 roku. W 2002 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej otrzymał tytuł profesora. W latach 2002-2008 był prorektorem Politechniki Wrocławskiej ds. współpracy naukowej i współpracy z gospodarką, od roku 2008 pełni funkcję i godność rektora uczelni.

Profesor Więckowski posiada w swoim dorobku 6 zgłoszeń patentowych oraz ponad 175 publikacji naukowych. Odrębną, niezwykle obszerną grupę – ponad 600 – stanowią opracowania na rzecz gospodarki. Wraz z zespołem zainicjował, utworzył i wypromował pierwszy w Polsce kierunek „Teleinformatyka” oraz doprowadził do powstania unikatowego w skali światowej Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, które uzyskało nostryfikację Unii Europejskiej. Do sukcesów profesora Więckowskiego należy zbudowanie najlepszego w Polsce klastra „Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych”, który działa na Politechnice Wrocławskiej i do którego należy obecnie ponad 60 firm.

Prof. Więckowski jest także wiceprzewodniczącym Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Gratulujemy Jego Magnificencji kolejnego wysokiego wyróżnienia.