Dr hab. inż. Tomasz Babul - prof. Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

 

 

Dr T. Babul 300 

Dr hab. inż. Tomasz Babul

Dr hab. inż. Tomasz Babul jest wybitnym specjalistą w zakresie technologii materiałów, obróbki cieplnej oraz budowy i eksploatacji maszyn. Studia politechniczne rozpoczął w Politechnice Warszawskiej w Instytucie Inżynierii Materiałowej (1980), uzyskując w 1990 r. doktorat z metaloznawstwa i obróbki cieplnej metali na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym BIP. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (2012) specjalizując się w problematyce budowy i eksploatacji maszyn.

Na dorobek naukowy Tomasza Babula składają się liczne monografie, artykuły naukowe publikowane m.in.  w czasopismach zagranicznych wyróżnionych na liście Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej  i innych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.  Działa także w wielu organizacjach zawodowych i społecznych, w tym w Komitecie Wykonawczym IFHTSE (The International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering), Zespole Inżynierii Powierzchni Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Zespole Materiałów Metalicznych Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Polskich (SIMP), Polskim Towarzystwie Metaloznawczym, Stowarzyszeniu Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, a także w The American Society for Metals (ASM). 

Od 1982 roku pracuje w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, od 2013 r. na stanowisku Dyrektora Instytutu. Od 2015 r. jest  Profesorem IMP.