Prof. Michał Kleiber

 


 M.Kleiber 400

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber

 

Michał Kleiber, prof. dr hab. inż. W latach 2007 – 2015 prezes Polskiej Akademii Nauk, w okresie 2006 – 2010 doradca Prezydenta RP, a w latach 2001 - 2005 minister nauki i informatyzacji.  Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie mechaniki i informatyki oraz problemów innowacyjności gospodarki. Autor ponad 250 artykułów oraz 9 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.  Prowadził badania i wykłady na uczelniach w Stuttgarcie, Hanowerze, Bochum oraz Darmstadt (RFN), Berkeley i Stoors (USA), Tokio (Japonia) i Hong Kongu.  Redaktor naczelny dwu czasopism o globalnym obiegu: Archives of Computational Methods in Engineering (Springer) oraz Computer Assisted Methods in Engineering and Science (PAN). Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (Salzburg), członek senatu Narodowej Akademii Nauk RFN Leopoldina (Halle/Berlin), członek Austriackiej Akademii Nauk (Wiedeń) i Academia Europaea (Londyn). Doktor honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Gliwicach, Bydgoszczy, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, inżynier honoris causa uczelni w Metz (Francja).  Przewodniczący Komitetu Prognoz PAN.  W latach 2006 – 2010 członek Europejskiej Rady Badań (Bruksela).  Od roku 2006 prezes Europejskiego Forum Nauk Materiałowych (Strasburg). W latach 2012 – 2014 członek zespołu, który przygotował dla Komisji Europejskiej dokument pt. Nowa Narracja dla Europy, od roku 2015 z tytułem ambasadora ds. Nowej Narracji dla Europy przy Komisji Europejskiej.  W latach 2010 - 2015 członek zespołu doradców Komisarza UE ds. Badań I Innowacji. Przewodniczący kapituł konkursów Teraz Polska (Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego),  Ranking Uczelni Wyższych (Fundacja Edukacyjna Perspektywy) oraz Popularyzator Nauki (PAP/MNiSW). Kawaler Orderu Orła Białego. Laureat licznych nagród naukowych i wysokich odznaczeń państwowych przyznanych mu we Francji, Japonii, Belgii i Grecji, a także odznaczenia im. A. Mickiewicza przyznanej przez Komitet ds. Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej (Trójkąt Weimarski).