Robert Wrona - konstruktor i wynalazca

 

Robert Wrona - wybitny konstruktor i wynalazca

 

Robert Wrona DSC 1522 600

Prezentacja dorobku Roberta Wrony i Jego zasług dla rozwoju PCO
podczs uroczystości z okazji jubileuszu 40-lecia PCO

Robert Wrona – Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. W roku 1967 podjął pracę w PZO. W 1976 roku przeniósł się do PCO, gdzie pracował jako konstruktor, Kierownik pracowni, Kierownik Działu Konstrukcyjnego, Zastępca Głównego Konstruktora, Szef Biura Rozwojowego – Główny Konstruktor, Główny Inżynier ds. Konstrukcji i Badań. W roku 1989 został powołany na stanowisko Głównego Inżyniera ds. Rozwoju – Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych. Po przekształceniu PCO w spółkę akcyjną w roku 1994 został mianowany Członkiem Zarządu – Dyrektorem Technicznym. Był autorem i współautorem wielu patentów na wyroby związane z optyką i optoelektroniką. Brał udział w powstawaniu konstrukcji produktów specjalnych o istotnym znaczeniu dla obronności kraju.

Za swoje osiągnięcia został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi  (1985 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski  (2011 r.), Brązowym i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Odznaką Honorową „Zasłużony dla PCO S.A.”  (2011 r.). W roku 2011 odszedł na emeryturę. Zmarł w kwietniu 2016 roku.