Deklaracja przystąpienia do Platformy Technologicznej Aparatury i Systemów Medycznych oraz Inżynierii Biomedyczmej

 

Informacja o trybie przystępowania do Platformy i formularz Deklaracji Członkowskiej

W związku z pytaniami dotyczącymi warunków przystąpienia do Platformy publikujemy poniżej fragment Porozumienia regulujący członkostwo:

§ 4

  1. Platforma ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą do niego przystąpić nowi członkowie, o ile  na to wyrazi zgodę większość jej Członków, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Członkami Platformy mogą być przedsiębiorcy i jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność przemysłową lub badawczo-rozwojową związaną z przemysłem aparatury medycznej i wyrobów inżynierii biomedycznej, a także organizacje rządowe, samorządowe lub pozarządowe oraz inne instytucje działające na rzecz rozwoju tego przemysłu w Polsce.
  3. Przystąpienie do Platformy następuje w drodze złożenia deklaracji przystąpienia, której formularz stanowi załącznik do Porozumienia.
  4. Deklarację o przystąpieniu do Platformy składa się Koordynatorowi, który wysyła jej skan drogą elektroniczną do wszystkich Członków Platformy. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania deklaracji nie zostanie zgłoszony przez większość Członków sprzeciw, uznaje się, że wnioskodawca został przyjęty w poczet członków Platformy.
  5. Członkostwo w Platformie nie wyklucza członkostwa w innych platformach technologicznych.
  6. Wystąpienie z Platformy jest dokonywane na podstawie złożenia Koordynatorowi pisemnego oświadczenia.
  7. W przypadku wystąpienia z Platformy, występujący ma obowiązek wywiązać się z zobowiązań, w tym finansowych, podjętych na rzecz Platformy w okresie jego członkostwa.

Deklaracja przystępienia do Platformy

Informacje i pytania prosimy kierować pod adresem:

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Biuro Zarządu

02-699 Warszawa, ul. Taborowa 22

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 651 73 87