Porozumienie o utworzeniu Platformy Technologicznej Aparatury i Systemów Medycznych oraz Inżynierii Biomedycznej

 

POROZUMIENIE

o utworzeniu konsorcjum pod nazwą Platforma Technologiczna Aparatury i Systemów Medycznych oraz Inżynierii Biomedycznej

w odpowiedzi na zgłaszane przez Członków Izby wnioski  oraz  mając na uwadze społeczne i gospodarcze znaczenie rozwoju produkcji aparatów medycznych wysokiej techniki i wyrobów inżynierii biomedycznej w przyjętej przez rząd  „Strategii odpowiedzialnego rozwoju”, a także nadanie przemysłowi aparatury i wyrobów inżynierii biomedycznej rangi jednego z dziesięciu sektorów strategicznych i znaczenia narodowego projektu flagowego, Strony Porozumienia w dniu 6 marca 2017 roku, w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii podpisały Porozumienie o utworzeniu konsorcjum pod nazwą "Platforma Technologiczna Apoaratury Medycznej i Systemów Medycznych oraz Inżynierii Biomedycznej". tekst porozumienia