Wnioski Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w sprawie projektu ustawy o "Sieci Badawczej: Łukasiewicz"

 

 

Wnioski Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w sprawie projektu ustawy o "Sieci Badawczej: Łukasiewicz"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwróciło się do Izby o opinię o  projekcie ustawy o "Sieci Badawczej: Łukasiewicz". Wobec wagi proponowanych nowych regulacji prawnych, zarówno dla instytutów badawczych jak dla całego przemysłu zaawansowanych technologii, Izba - po konsultacji z Członkami -  przesłała w dniu 25 sierpnia 2017 r. uwagi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju.
Wnioski Izby odnośnie projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz