Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym

 

4 maja 2017 r. zakończono prace nad projektem ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym

 Rekomendowane jest utworzenie Narodowego Instytutu Technologicznego będącego zintegrowaną, zorientowaną na realizację wskazanych celów organizacją o charakterze macierzowym. Będzie to struktura dysponująca znaczną autonomią w zakresie realizacji wskazanych zadań i określonych przez Rząd RP celów.

Głównym celem NIT będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zgodnych z polityką gospodarczą państwa, w tym przede wszystkim z SOR, w celu transferu wiedzy i technologii do otoczenia społeczno-gospodarczego. Realizacja tego celu prowadzona będzie m. in. poprzez: realizację własnych i zlecanych projektów badawczych, współpracę z przedsiębiorcami, uczelniami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność badawczo–rozwojową, komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, opracowywanie ocen dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, wytwarzanie, w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz prowadzenie walidacji metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracji aparatury. NIT zapewni bardziej efektywne zarządzanie instytutami wchodzącymi w skład NIT, wprowadzone zostanie m. in.: ujednolicenie mechanizmów zarządzania finansowego, zasobami ludzkimi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej. Jego funkcjonowanie wprowadzi ponadto możliwość efektywnego nadzoru nad działalnością zintegrowanych w nim instytutów. więcej: informacja MNiSZW,  wypowiedź wiceministra Dardzińskiego z 6.05.2017 r. dla PAP - Nauka w Polsce