Rada Główna Instytutów Badawczych krytycznie nt. ustawy o NIT - stanowisko z 4.05.2017

Polska Agencja Prasowa poinformowała 5 maja br. o krytycznym stanowisku Rady Głównej Instytutów Badawczych nt. projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym (NIT). Zdaniem Rady powinien być on wycofany lub radykalnie zmodyfikowany. W tej sprawie RGIB  skierowała 4 maja br. do Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Dardzińskiego negatywną opinię, wraz z uzasadnieniem  do projektu ustawy.