Jaki będzie Narodowy Instytut Technologiczny?

Narodowy Instytut Technologiczny - jaki, kiedy, struktura?

30 marca 2017 r. w redakcji Dziennika Gazety Prawnej odbyła się debata - zorganizwoana przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii i Dziennik Gazetę Prawną - na temat koncepcji tworzenia Narodowego Instytutu Technologicznego. W przeddzień debaty DGP opublikowała  opinię przygotowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, reprezentowane podczas dyskusji przez podsekretarzy stanu - p.  Jadwigę Emilewicz i p. Piotra Dardzińskiego. W debacie uczestniczyli  - poza przedstawicielami obu ministerstw - prof. Ryszard Pregiel - Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, prof. Zbigniew Śmieszek - Dyrektor Instytutu Metali NIeżelaznych, prof. Witold Wiśniowski - Dyrektor Instytutu Lotnictwa,  prof. Leszek Rafalski - Dyrektor Rady Głównej Instytutów Badawczych, dr Jarosław Oleszczuk - Prezes Astrazeneca Pharma w Polsce, dr Adam Piotrowski - Prezes Vigo System S.A. Prowadząca debatę red. Urszula Mirowska-Łoskot poinformowała, że omówienie dyskusji i prezentacja stanowisk zostanie przedstawiona w pierwszych dniach kwietnia. (Zdjęcia: IZTECH)

Deb.DSCF0060 600

Od lewej: Ryszard Pregiel, Urszula Mirowska-Łoskot, Piotr Dardziński, Jadwiga Emilewicz

A.Piotrowski L.Rafalski J.Oleszczuk 600

Od lewej: Adam Piotrowski, Leszek Rafalski i Jarosław Oleszczuk

 Witold Piotrowski 200Z.Śmieszek 300 
            Witold Wiśniowski  i  Zbigniew Śmieszek