Mirosław Grudzień

Dr inż. Mirosław Grudzień jest fizykiem technicznym o specjalności elektronika kwantowa i ciała stałego, jest wiceprezesem zarządu VIGO System S.A. w Warszawie.

 

mirosaw_grudzie__xxxxxxxx_482

 

Dr inż. Mirosław Grudzień

Po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej (1974) rozpoczął pracę naukową w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego macierzystej uczelni, gdzie uczestniczył w badaniach nad opracowaniem oryginalnej w skali światowej technologii niechłodzonych fotonowych detektorów podczerwieni. Jest autorem lub współautorem 17. patentów oraz kilkudziesięciu prac naukowych i popularyzatorskich w dziedzinie technologii detektorów i techniki podczerwieni.

W 1987 roku zakłada, wraz z współpracownikami z WAT, firmę innowacyjno-wdrożeniową VIGO produkującą szeroką gamę detektorów podczerwieni, przede wszystkim na eksport, skąd obecnie pochodzi 85 % jej przychodów. VIGO SYSTEM S.A. od początku istnienia nieustannie prowadzi, pod kierunkiem prof. Piotrowskiego z Wojskowej Akademii Technicznej, zaawansowane prace badawcze i rozwojowe, częściowo wspomagane grantami, co pozwala od lat na zachowanie pozycji światowego lidera w tej dziedzinie techniki. Wiele produktów firmy nie ma swoich odpowiedników na rynku światowym. Za wysoki poziom innowacyjności i jakości produktów firmę wielokrotnie nagradzano polskimi i międzynarodowymi nagrodami, w tym amerykańską nagrodą The Photonics Spectra Excellence Award za najbardziej innowacyjny produkt wprowadzony na rynek światowy, uzyskaną w konkurencji z firmami Philips, IBM , 3M i Alcatel. W bieżącym roku firma zrealizowała dostawy detektorów dla NASA przeznaczonych do lądownika marsjańskiego, którego wystrzelenie przewidywane jest w 2009 roku.

W 2003 roku z inicjatywy dr M. Grudnia podpisano umowę o wspólnym przedsięwzięciu VIGO S.A. i Wojskowej Akademii Technicznej, w wyniku której zostało w zorganizowane w Warszawie najnowocześniejsze na świecie laboratorium badawczo-produkcyjne warstw półprzewodnikowych na potrzeby wytwarzania detektorów i badań mechanizmów wzrostu warstw.