Leszek R. Jaroszewicz

Prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wojskowej Akademii Technicznej.

 

leszek_jaroszewicz_539

 

Prof. Leszek R. Jaroszewicz

Stopień doktora (ze specjalizacją optoelektronika światłowodowa) uzyskał na Wydziale Fizyki Technicznej i Chemii WAT; stopień doktora habilitowanego (w zakresie elektroniki) i tytuł profesora nauk technicznych na Wydziale Elektroniki tej uczelni. Odbył staże naukowe w King’s College w Londynie i Strathclyde University w Glasgow. Od 1984 roku pracuje w WAT, obecnie jako profesor zwyczajny, gdzie m.in. pełnił funkcje: kierownika Zakładu Technicznych Zastosowań Fizyki (1994-2002), dyrektora Instytutu Fizyki Technicznej (2002-2005) i prorektora ds. naukowych (2005-2008).

Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień interferencji i polaryzacji wiązki świetlnej w ograniczonym ośrodku z ich aplikacjami w zakresie budowy czujników optoelektronicznych i fotonicznych oraz technologii elementów światłowodowych i fotonicznych.

Jest współautorem m.in. modelu użytkowego dwukanałowego giroskopu światłowodowego dla potrzeb nawigacji naziemnej (Szefostwo Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej - 1991 r.); układu światłowodowego do badania ruchu wolnoobrotowego o prędkości kątowej rzędu obrotu Ziemi (Instytut Techniki Wojsk Lotniczych – 1999 r.); rotacyjnego sejsmometru światłowodowego FORS-II (Instytut Geofizyki PAN – 2006 r.); technologii wytwarzania elementów światłowodowych na bazie przewężki na włóknach standardowych i fotonicznych, takich jak sprzęgacze, polaryzatory, przełączniki polaryzacji, filtry pasmowe.

Opracowania prof. L. Jaroszewicza - z racji ich nowoczesności i wartości praktycznych - zostały uhonorowane medalami na międzynarodowych wystawach: brązowym i złotym na IENA'94, brązowym na EUREKA - 2003, złotym na INNOWACJE 2005, złotym na EUREKA - 2005. Swój dorobek naukowy i badawczy przedstawił w około 200 publikacjach. Jest także posiadaczem 10 patentów.

Jest wybranym Fellow Member of SPIE (od 2003), członkiem Prezydium Polskiego Komitetu Optoelektroniki PKOpto SEP - gdzie kieruje pracami Zespołu Czujników Optoelektroniki Światłowodowej i Optyki Zintegrowanej, członkiem Sekcji Optoelektroniki oraz Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Technik Sensorowych.