Zgromadzenie założycieli

Z inicjatywy politechnik Warszawskiej i Wrocławskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, przy poparciu ministrów gospodarki oraz szkolnictwa wyższego i nauki, w dniu 1 lutego 2008 r. w siedzibie centrali BRE Banku S.A. przy Placu Teatralnym w Warszawie, odbyło się zgromadzenie założycieli Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. W zgromadzeniu uczestniczyło 124 założycieli reprezentujących największe uczelnie akademickie prowadzące działalność naukową w zakresie wysokiej techniki, instytuty badawcze, czołowe przedsiębiorstwa wysokiej techniki oraz banki i instytucje finansujące przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka.

dsc 0082 sala 600 x 800 600 01

Widok sali

 Obok założycieli, w zgromadzeniu - które prowadził przewodniczący Kolegium Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Luty - udział wzięło wielu wybitnych przedstawicieli świata polityki, nauki i gospodarki, w tym wiceprezes Rady Ministrów-Minister Gospodarki pan Waldemar Pawlak, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, poseł do Parlamentu Europejskiej prof. Jerzy Buzek, prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pani Danuta Jabłońska, prezes Krajowej Izby Gospodarczej pan Andrzej Arendarski, prezes Naczelnej Organizacji Technicznej prof. Wojciech Ratyński oraz rektorzy uczelni , dyrektorzy instytutów badawczych, prezesi banków i zarządów wielu przedsiębiorstw.