Władze Izby

 

 

Walne  Zgromadzenie  Członków  Izby

Rada  Izby
(III Kadencja od 12.07.2021 - obecnie)

Przewodniczący Rady Izby 

 Jerzy Buzek


2010.03.03 Jerzy Buzek 200

 

Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego nieprzerwanie od 2004 r. W latach 2009-2012 pełnił funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, będąc pierwszym i  jedynym dotąd przewodniczącym tej instytucji z Europy Środkowo-Wschodniej. W 8. kadencji Parlamentu Europejskiego  (2014-2019) kierował Komisją Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. W PE był sprawozdawcą wielu ważnych raportów m.in. nowelizacji dyrektywy gazowej, rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu czy 7. Programu Ramowego na rzecz Badań i  Innowacji. W 2016 r. portal Euractiv umieścił go w rankingu EurActory40 w trójce najbardziej wpływowych osób w europejskiej polityce energetycznej. Brukselski „The Parliament Magazine” dwukrotnie (2006 i 2013), przyznał mu tytuł Europosła Roku. Jest też zwycięzcą rankingów dziennika „Rzeczpospolita” na najlepszego polskiego europosła w 2008 i 2018 r. W latach 1997-2001 Jerzy Buzek był Premierem Rządu RP, który wprowadził reformy administracji, oświaty, zdrowia i emerytalną oraz rozpoczął negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.

 

Członkowie Rady Izby

Maciej Adamkiewicz

 Adamkiewicz 150

 

Maciej Adamkiewicz, Rada Nadzorcza Adamed Pharma S.A. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, posiada specjalizację z chirurgii. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Meno i Andropauzy. Na swoim koncie ma wystąpienia na międzynarodowych konferencjach medycznych i patentowych, a także publikacje w krajowej i światowej prasie medycznej - International Uroginecology Journal. Od 2000 roku kierował całością prac zarządu firmy, kładąc ogromny nacisk na rozwój badań nad poszukiwaniem innowacyjnych leków. W ostatnich latach skutecznie rozwija działalność na rynkach międzynarodowych. Od grudnia 2020 r. członek Rady Nadzorczej Adamed Pharma i koncentruje się na strategicznym rozwoju firmy poprzez realizacje idei gospodarki obiegu zamkniętego i rozwoju nowoczesnych systemów ochrony zdrowia.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Za wkład w rozwój polskiej gospodarki Maciej Adamkiewicz (wspólne z Małgorzatą Adamkiewicz) otrzymał pamiątkowy medal 100-lecia Odzyskania Niepodegłości. Środowisko medyczne uhonorowało Macieja Adamkiewicza (wspólnie z Małgorzatą Adamkiewicz) tytułem „Osobowość Roku 2019 w Ochronie Zdrowia”.

 

Adam Bugajczuk

Adam Bugajczuk - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, KGHM Polska Miedź S.A. Absolwent Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył studia Executive MBA – Business Trends w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Od stycznia 2011 roku związany z PKO Bank Polski S.A., gdzie pełnił funkcje kierownicze oraz dyrektorskie. Był odpowiedzialny między innymi za nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych, optymalizację procesów biznesowych, a także opracowanie planów rozwoju i usprawnień w nadzorowanych obszarach. Współodpowiedzialny za realizację   strategii biznesowej banku w obszarze optymalizacji kosztów. Wspierał procesy ekspansji biznesowej PKO Bank Polski S.A. Odpowiedzialny za wdrożenie polityki zakupów w spółkach Grupy Kapitałowej.

W latach 2002-2010 zatrudniony w spółce Bank Zachodni WBK S.A., gdzie współpracował przy realizacji projektów inwestycyjnych. Był również odpowiedzialny za optymalizację oraz nadzór nad realizacją kontraktów sieciowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze standaryzacji i normalizacji procesów biznesowych.

 

Barbara Juszczyk

Barbara Juszczyk DSC 7180

Barbara Juszczyk, dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Menager i naukowiec z wieloletnim  doświadczeniem. Od 21.02.2019 roku pełni funkcję Dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, centralnego ośrodka badawczo-rozwojowego polskiego przemysłu metali nieżelaznych. Doktor nauk technicznych (Politechnika Śląska w Gliwicach). Wcześniej była Kierownikiem Zakładu Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów IMN. Zakres jej obowiązków obejmował zarządzanie zespołem pracowników, kreowanie i rozwijanie nowych, perspektywicznych kierunków badawczych, budowanie długofalowych relacji biznesowych z partnerami przemysłowymi oraz jednostkami badawczymi i naukowymi. Zajmowała się kierowaniem i koordynacją projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych oraz europejskich. Była m.in. Sekretarzem Naukowym Projektu Strategicznego ZAMAT „Innowacyjne materiały i technologie ich wytwarzania”.

Członek Rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Członek Rad Instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa i Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Członek Rady Głównej Instytutów Badawczych, Członek zespołu powołanego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii ds. Rozwoju przetwórstwa miedzi w Polsce, Członek Zespołu Metalurgii Proszków Komitetu Metalurgii PAN, Członek Centrum Kompetencji Przetwórstwa Metali i Kompozytów Metalicznych IATI  Autostrada Technologii i Innowacji, Członek Komitetu miedziowego Stowarzyszenia Gesellschaft der Metallurgen und Bergleute e. V. (GDMB).

Ekspert w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz współtwórca Inteligentnych Specjalizacji Województwa Śląskiego.

Autor i współautor ponad 90 publikacji naukowych, 27 projektów naukowo-badawczych, 5 projektów międzynarodowych, 23 patentów i zgłoszeń patentowych oraz 60 prac badawczych własnych, laureat 19 nagród i wyróżnień.

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, gdzie w roku 2006 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie  Zarządzanie Organizacjami na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Akademię Menadżera Nesse Treningi Interpersonalne.

 

Wojciech Kamieniecki

Kamieniecki Bez tytułu

Wojciech Kamieniecki, od 30 lipca 2019 r. Dyrektor NCBR. Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Doktor Nauk Ekonomicznych w Dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego. Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz dużymi projektami w branży telekomunikacyjnej. Ekspert w dziedzinie nowoczesnych technologii i zarządzania. Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu strategii rozwoju, zarządzania przedsiębiorstwami oraz kształtowania wartości przedsiębiorstw.

Karierę zawodową rozpoczął w sektorze biznesowym w WSK „PZL-Mielec” S.A., gdzie doprowadził do wyodrębnienia z jej struktur telekomunikacyjnej działalności operatorskiej oraz utworzenia spółki Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „Centrala” Sp. z o.o. (późniejsza: Multimedia Polska S.A. – Mielec Sp. z o.o.). Negocjator kształtów umów w zakresie sprzedaży, aktywizacji i łączenia spółek. Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz dużymi projektami w branży telekomunikacyjnej (Multimedia Polska S.A., Nordisk Polska Sp. z o.o., EXATEL S.A.) i fotowoltaicznej (Mielec PV S.A.). Ekspert w zakresie oceny projektów związanych z budową regionalnych sieci szerokopasmowych oraz sieci ostatniej mili. Dyrektor Generalny największego w Europie projektu budowy regionalnej sieci szerokopasmowej (Internet dla Mazowsza).

W latach 2016-2018 Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), gdzie współtworzył i kierował m. in. projektami utworzenia Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, połączenia NASK z Instytutem Maszyn Matematycznych. Pod jego kierownictwem NASK zyskał status Państwowego Instytutu Badawczego, a w Instytucie zaczął na mocy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa działać CSIRT poziomu krajowego.

W listopadzie 2018 roku został powołany do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Finansów.

 

Michał Kleiber


M.Kleiber 150

Michał Kleiber, ur. 23.01.1946 w Warszawie, absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, w przeszłości Minister Nauki i Informatyzacji, przewodniczący Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych, Społeczny Doradca Prezydenta RP, Prezes PAN, Ambasador ds. Nowej Narracji dla Europy przy Komisji Europejskiej, Przewodniczący Komitetu Prognoz PAN, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Obecnie Prezydent Europejskiego Forum Nauk o Materiałach i Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Metod Komputerowych w Nauce.

Zajmuje się zastosowaniami nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie, a także problematyką prorozwojowej polityki państwa, w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Wykładał i prowadził badania na wielu uniwersytetach w Niemczech, USA, Japonii i Hong Kongu. W latach 2009 – 2012 był członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego przyznającego wybitnym uczonym z dziedziny informatyki i jej zastosowań stypendia badawcze firmy Microsoft.

Jest autorem bądź współautorem ponad 260 prac naukowych oraz 8 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie. Jest redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma "Archives of Computational Methods in Engineering" (Springer). Zajmuje się także popularyzacją nauki. Jest doktorem honoris causa uczelni w Polsce, RFN, Belgii, Wielkiej Brytanii i Francji oraz członkiem Austriackiej Akademii Nauk oraz Academia Europaea w Londynie.

Jest laureatem licznych odznaczeń i nagród, w tym Orderu Orła Białego oraz wysokich odznaczeń państwowych przyznanych mu w Japonii, Francji, Belgii, Grecji i Austrii.  W roku 2012 otrzymał Nagrodę im. A. Mickiewicza przyznaną przez Komitet ds. Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej (tzw. Trójkąt Weimarski).

Od roku 2016 jest redaktorem naczelnym portalu i pisma opinii „Wszystko co Najważniejsze”.

 

 Jerzy Lis

image001 3

Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Z Akademią Górniczo-Hutniczą związany jest od roku 1973, kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku inżynieria materiałowa. W AGH pracuje od 1978 roku. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC AGH. Przez łącznie 4 kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana swojego macierzystego wydziału. Przez trzy kadencje, w tym przez ostatnie 4 lata, był Prorektorem ds. Współpracy. Od 2020 r. pełni urząd Rektora AGH.

W swojej działalności badawczej prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN. Należy także do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. Za działalność w licznych naukowych towarzystwach zagranicznych otrzymał tytuł „Fellow of the European Ceramic Society” oraz prestiżową nagrodę „Bridge Building Award” od American Ceramic Society.

Prof. Jerzy Lis jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNO AGH oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego. W latach 2005-2011 był prezesem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w 2019 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Arkadiusz Mężyk

Prof. Arkadiusz Mężyk
fot. Wojciech Mateusiak

Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020 oraz 2020-2024, dziekan macierzystego Wydziału Mechanicznego Technologicznego w latach 2012-2016. Stopień doktora uzyskał w 1994 r., doktora habilitowanego w 2002 r., w 2007 r. prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk technicznych.

W 2008 r. został powołany w skład Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach, gdzie od 2009 roku był dyrektorem ds. technicznych, a następnie dyrektorem ds. rozwoju (do 2011). Był jednym z inicjatorów utworzenia na uczelni Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, którym kierował w latach 2014-2015.

Od 2011 roku, jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN oraz Komitetu Budowy Maszyn PAN, a w latach 2011-2015 uczestniczył w pracach Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. Od 2020 roku pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN. W latach 2014-2016 był Wiceprzewodniczącym Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych. Od 2018 roku jest wiceprezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, od 2020 r. członkiem Śląskiego Forum Ekspertów, a od 2021 – Akademii Inżynierskiej w Polsce. W 2019 roku wybrany na zastępcę Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, a w 2020 roku na Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich w kadencji 2020-2024.

W dorobku naukowym prof. A. Mężyka znalazło się 180 publikacji naukowych, 6 monografii naukowych, 18 patentów, 2 wzory przemysłowe, 9 zgłoszeń patentowych, 14 zakończonych przewodów doktorskich w charakterze promotora.

Prof. Mężyk został uhonorowany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, „Diamentowym Inżynierem” Przeglądu Technicznego, Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej, Nagrodą Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” – Promotor Polski oraz tytułem doktora honoris causa Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi.

Główne obszary badawcze to dynamika maszyn, mechatronika oraz projektowanie pojazdów wojskowych.

 

Ryszard Pregiel

R.Pregiel

 
Ryszard Pregiel, prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem  podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji  m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle,  m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest  członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego   oraz  wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.


Leszek Rafalski

DN foto 60 small. 2

Leszek Rafalski, inżynier budownictwa, profesor nauk technicznych. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jest autorem lub współautorem ponad dwustu prac badawczych, prawie 140 krajowych i zagranicznych  publikacji naukowych oraz współautorem 10 patentów z zakresu stabilizacji gruntów, zawiesin twardniejących i ich zastosowań w praktyce inżynierskiej. Zajmuje się badaniami i wdrożeniami nowych rozwiązań w konstrukcjach geotechnicznych. Oprócz zagadnień dotyczących geotechniki, zajmuje się także problematyką prognozowania i strategii rozwoju transportu, organizacji i finansowania infrastruktury drogowej, a zwłaszcza rozwoju sieci drogowej i powiązania infrastruktury transportowej Polski z Unią Europejską. Prowadzi badania dotyczące barier prawnych, finansowych i technicznych dotyczących rozwoju sieci drogowej. Między innymi, w latach 2004-2007 koordynował prace badawcze, dotyczące zasad kształtowania sieci dróg krajowych i wojewódzkich w regionie warmińsko-mazurskim, a w latach 2008-2010 zajmował się problematyką wymagań technicznych dotyczących dróg i drogowych obiektów inżynierskich. W latach 2010-2015 zajmował się także problematyką eksploatacji dróg oraz badaniami właściwości materiałów stosowanych do podbudów i podłoża drogowego. Prowadzi także badania dotyczące  zarządzania siecią drogową, a w szczególności związane z eksploatacją dróg, bezpieczeństwem ruchu drogowego, oddziaływaniem pojazdów na nawierzchnie drogowe i nowoczesnymi systemami telematycznymi. Aktywnie działa w wielu organizacjach naukowych i technicznych w kraju i za granicą. Kieruje Instytutem Badawczym Dróg i Mostów – jednostką naukową kategorii A, która aktywnie uczestniczyła w wielu projektach międzynarodowych finansowanych w 5, 6 i 7 Ramowym Programie UE, programie Eureka,  COST oraz w programie Horyzont 2020. Jest Przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych.

 

Roman Szwed

roman szwed 06 2013 150

Roman Szwed, prezes Zarządu - Atende S.A. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał doktorat (1980 r.) i habilitację (1990 r.) z fizyki wysokich energii. Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy. Jest laureatem wielu nagród, między innymi Ministra Edukacji Narodowej. Był wieloletnim pełnomocnikiem dziekana ds. technik obliczeniowych na Wydziale Fizyki i sekretarzem senackiej komisji ds. informatyki. Kierował także grantem badawczym, w ramach którego w sierpniu 1991 r. zespół pod jego kierownictwem dokonał historycznego podłączenia Polski do Internetu.

Od września1991 r. związał się z firmą ATM s.c., współtworzył i kierował częścią komputerową spółki, od 1994 r. został prezesem spółki ATM Sp. z o.o., później przekształconej w ATM S.A. Pod jego zarządem ATM został pierwszą firmą włączoną do Internetu (1991 r.), pierwszym komercyjnym dostawcą Internetu w Polsce (pod marką Internet Komercyjny w Polsce - IKP), od 2001 r. operatorem pierwszej własnej metropolitalnej sieci światłowodowej w Warszawie i później największym dostawcą usług kolokacyjnych w Polsce pod marką ATMAN w oparciu o własne centra danych. Do dnia 23 czerwca 2021 r. Roman Szwed pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Atende S.A. powstałej w wyniku wydzielenia z ATM usług informatycznych (2012 r.). Atende S.A jest od 2012 r. spółką notowaną na głównym parkiecie GPW i tworzy grupę spółek specjalizujących się w oferowaniu innowacyjnych technologii informatycznych. Od dnia 23 czerwca 2021 r. Roman Szwed pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.

W czasie swojej kariery zawodowej Roman Szwed otrzymał liczne wyróżnienia za swoją działalność biznesową, m.in. tytuł Top Manager Roku 2006 magazynu Manager i Złotą Antenę w kategorii Manager Roku 2007 czasopisma Świat Telekomunikacji. Był także nominowany do finału prestiżowego konkursu  Przedsiębiorca Roku 2007 organizowanego przez Ernst & Young i jest członkiem wielu stowarzyszeń. Został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego (2013 r.), oraz medalem „70-lecia informatyki polskiej” przyznanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (2018 r.). Jest także członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk i członkiem Zespołu Ekspertów działającego przy Dyrektorze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Piotr Szynkarczyk

Szynkarczyk zdjecie kopia

Piotr Szynkarczyk, doktor habilitowany (2019), absolwent Polsko-Amerykańskich studiów podyplomowych w zakresie Komercjalizacji Innowacyjnych Przedsięwzięć i Nowych Technologii realizowanych przez Uniwersytet Łódzki wraz z University of Texas w Austin w USA (2010), doktor (2000), magister inżynier (Politechnika Warszawska, wydz. MEiL), specjalność – robotyka (1992).

Ekspert do spraw bezzałogowych pojazdów lądowych w zastosowaniach wojskowych i robotów mobilnych w zastosowaniach cywilnych. Jeden z głównych konstruktorów pierwszych polskich robotów pirotechnicznych – Inspector i Expert. Szef wielu projektów naukowo-badawczych, konstrukcyjnych i wdrożeniowych związanych z robotyką. Autor i współautor 12 zgłoszeń patentowych i ponad 70 publikacji naukowo-technicznych w wydawnictwach polskich i zagranicznych.

Członek m.in. Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz International Association for Automation and Robotics in Construction. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015) oraz złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (2015).

 

Wojciech Wajda

W. Wajda390603 150

Wojciech Wajda, dr. były pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej, Wydziału Matematyczno-Fizycznego. Nagradzany za prace badawcze, stażysta uczelni krajowych i zagranicznych. W 1988 roku założył Wasko Sp. z o.o., którą przekształcił w spółkę akcyjną, a następnie wprowadził na Giełdę Papierów Wartościowych w  Warszawie. Obecnie WASKO S.A.  jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych.

Spółka od 27 lat dostarcza swoje rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla administracji publicznej i rządowej. Zajmuje się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz realizuje kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych. Kierowana przez niego spółka podejmuje współpracę z przemysłem górniczym po przejęciu większościowego pakietu akcji największej firmy z branży informatycznej świadczącej usługi dla górnictwa - Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa w Katowicach.

Obecnie Grupa Kapitałowa WASKO S.A. zatrudnia około 1500 pracowników. Spółki Grupy realizują projekty z dziedziny informatyki, automatyki przemysłowej i telekomunikacji oraz medycyny, a także wiele projektów o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa i bezpieczeństwa obywateli. Za przeszło 27-letnie zaangażowanie w budowę Spółki opartej na solidnych podstawach finansowych, polepszenie bezpieczeństwa narodowego i rozwoju kraju został uhonorowany m.in. Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji, odznaką „Zasłużony dla nauki polskiej”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Tadeusz Więckowski


T. Wieckowski rektor min

 

Tadeusz Więckowski, prof. dr hab. inż, elektronik, habilitacja w zakresie telekomunikacji (Politechnika Wrocławska, 1993).tytuł Profesora uzyskał w 2002 r. Pracę zawodową rozpoczął w 1976 r. w Okręgowym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Radiowej we Wrocławiu. Od 1980 r. pracuje w Politechnice Wrocławskiej, gdzie pełnił szereg funkcji organizacyjnych, m.in. rektora Politechniki Wrocławskiej w latach 2002-2016 Członek wielu komitetów, rad naukowych i stowarzyszeń inżynierskich m.in. Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Komitetu Badań Naukowych, Rady Telekomunikacji oraz komitetów zarządzających międzynarodowymi programami.

W działalności naukowej zajmował się głównie problematyką związaną z kompatybilnością elektromagnetyczną oraz telekomunikacją. Zaproponował oryginalną i unikatową w skali światowej metodę analizy anten ramowych umieszczonych w polu elektromagnetycznym o dowolnie złożonej strukturze. W zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na szczególną uwagę zasługują jego prace poświęcone zagadnieniom związanym sondami pola elektromagnetycznego oraz alternatywnymi metodami pomiaru emisyjności. Wykazał między innymi możliwość wykorzystania podwójnie obciążonych anten ramowych jako sond składowych pola elektromagnetycznego, w tym również sond charakteryzujących się sferyczną charakterystyką kierunkowości. Największym osiągnięciem z tego zakresu jest opracowanie oryginalnego w skali światowej stanowiska pomiarowego wykorzystującego połowę anteny ramowej w pomiarach zaburzeń promieniowanych.     Posiada w dorobku 181 publikacji. i ponad 500 opracowań naukowych w zakresie projektów, konstrukcji i technologii, w tym 277 udokumentowanych sprawozdaniami serii SPR. Jedenaście zakończyło się unikatowymi wdrożeniami.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień m.in. nagrody Prezesa Rady Ministrów za wdrożenie układu antenowego Radiowego Centrum Nadawczego w Solcu Kujawskim. Uzyskał m.in. tytuł profesora honorowego,  Obuda University Budapeszt  2011, Doktorat honoris causa Moskiewskiego Instytutu Energetycznego MEI 2014, tytuł Honorowego Konsula Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie 2018

 
Lucyna Woźniak

lwozniak 250x250

Lucyna Woźniak, jest absolwentką Wydz. Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Doktorat i habilitację uzyskała w Polskiej Akademii Nauk, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi. Po doktoracie spędziła 2 lata w Kings College London na stażu podoktorskim w zespole prof. Colina Reese pracując nad syntezą pochodnych RNA.

Prof. Lucyna Woźniak jest Kierownikiem Katedry Biologii Medycznej i Zakładu Biologii Strukturalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz wice-dyrektorem Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół molekularnych markerów cukrzycy ciążowej (GDM) w możliwej profilaktyce i diagnostyce cukrzycy typu 2 u kobiet z wykorzystaniem narzędzi biologii molekularnej oraz technik metabolomicznych.

Od 2012 roku pełni funkcję Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest Przewodniczącą Rady Naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członkinią Rad naukowych CBMM PAN i IBM PAN oraz Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Woźniak jest członkinią Rady Nadzorczej oraz Strategicznej Rady Innowacji EIT HEALTH, a także Przewodniczącą Rady Nadzorczej EIT HEALTH Innostars, Przewodniczącą Naukowej Rady Doradczej (Life Sciences) Vrije Universitet w Brukseli (Belgia) oraz członkinią Rady Wysokiego Szczebla do opracowania maksymalizacji impaktu Programów Ramowych Unii Europejskiej (Grupa Pascala Lamy’ego; raport Lab-Fab-App). Od 2019 jest przewodniczącą Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

 Zarząd  Izby


Prezes

Dyrektor Generalny Izby

dr inż. Zygmunt Krasiński

Doradca strategiczny
Dyrektora Narodowego Centrum Badań i RozwojuZygmunt Krasiński
 

Absolwent i wieloletni pracownik Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1992 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych (z wyróżnieniem) i podjął pracę naukową jako adiunkt. Prowadził badania na Strathclyde University w Glasgow oraz Nihon University w Tokio, jako stypendysta Rządu Japońskiego (1992-94). Autor/współautor ponad 20 publikacji w dziedzinie optoelektroniki światłowodowej. Kilkakrotnie nagradzany, w tym za najlepszą prezentację naukową (Presentation Prize of the IEE of Japan - 1994) i nagrodami dla młodych naukowców (Young Scientist Award of URSI - 1990 i 1995). Głównym obszarem działalności dr Zygmunta Krasińskiego jest rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji. Jako Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE i KPK ds. Programu Ramowego Horyzont 2020 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (2014-2020), działał aktywnie na rzecz zintegrowania środowiska polskiego wokół tematyki zwiększenia udziału Polski w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach gremiów międzynarodowych i reprezentowania stanowiska RP. Pracował jako ekspert Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach programu Partnerstwa Regionalnego realizowanego na rzecz regionu Bałkanów Zachodnich, członek powołanego przez KE zespołu międzynarodowego w ramach S&T Policy Mix Peer Review to Kazakhstan (2012), ekspert MNiSW w gremiach Komisji Europejskiej (Komitety Programowe Strategic Configuration oraz MŚP i Dostęp do Finansowania Ryzyka w H2020 i Shadow Strategic Configuration do PR Horyzont Europa oraz Panel ds. Badań i Innowacji Partnerstwa Wschodniego), wiceprzewodniczący Podkomitetu Ministerstwa Rozwoju do spraw koordynacji środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020 oraz programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską. Członek Komisji ds Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Współpomysłodawca i koordynator przygotowania stanowiska polskich ekspertów do 9PR i zakończonych sukcesem działań na rzecz wprowadzenia w Horyzoncie Europa dodatkowego kryterium selekcji projektów opartego na dywersyfikacji geograficznej, pozwalającego wybrać z najlepiej ocenionych wniosków te, które zapewniają szersze włączenie nowych krajów członkowskich i wykorzystanie ich potencjału. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych Badań i Innowacji UE (łącznie ponad 160 projektów od 5PR do H2020). Jest doradcą, autorem wielu publikacji i trenerem w obszarze Programów Ramowych UE i zarządzania B+R. Inicjator cyklu pionierskich szkoleń z zakresu zarządzania projektami dla sfery B+R w Polsce (2004-2005). Audytor i Przewodniczący Zespołu Oceniającego w ramach International Visibility Project. Założyciel i Członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych oraz członek Komitetu Certyfikacji Project Management IPMA Polska. Wieloletni członek European Association of Research Managers and Administrators, a od 2020 r. członek External Relations Committee of EARMA. Prezes Zarządu (elekt) Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (IZTECH ).

Posiada doświadczenie w zakresie obrotu kapitałowego i finansów, będąc przez szereg lat związany z sektorem bankowym, w tym pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ SA.

Posługuje się biegle językiem angielskim i rosyjskim. Posiada podstawową znajomość języka japońskiego.

 

Wiceprezesi Zarządu Izby

 dr Olaf Gajl

foto dr Olaf Gajl OPI PIB 2 150

Olaf Gajl, dr nauk technicznych, specjalista metod komputerowych w naukach inżynierskich. Jego zainteresowania obejmują głównie problematykę modelowania matematycznego i wykorzystania materiałów kompozytowych. Odbył długoterminowe staże zagraniczne we Francji (Uniwersytet Paris VI), pracował jako associated professor na Uniwersytecie Grenoble. 

W 1986 roku podjął pracę w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, gdzie – współpracując z czołowymi uczelniami europejskimi – zajął się zastosowaniami sztucznej inteligencji, systemów ekspertowych, zbiorów rozmytych i analizy jakościowej, a także budową oprogramowania edukacyjnego. Był współzałożycielem przedsiębiorstwa softwarowego BT (Business and Technology), które w 1994 roku zostało uznane przez magazyn „Computer World” za najszybciej rozwijającą się firmę sektora IT w Polsce. Doceniając przyszłościowe znaczenie internetu, dr Gajl doprowadził do połączenia BT i Polska OnLine.

W latach 2005–2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiedzialnym za współpracę sektorów nauki i gospodarki, wspieranie działań proinnowacyjnych oraz wdrażanie funduszy strukturalnych dla nauki i szkolnictwa wyższego. Od 2005 roku jest Dyrektorem Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, instytucji zajmującej się zbieraniem i analizowaniem danych o nauce, wspieraniem transferu innowacji do sfery gospodarki, a także wdrażaniem programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013.

 
dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk

Szynkarczyk zdjecie kopia

Piotr Szynkarczyk, doktor habilitowany (2019), absolwent Polsko-Amerykańskich studiów podyplomowych w zakresie Komercjalizacji Innowacyjnych Przedsięwzięć i Nowych Technologii realizowanych przez Uniwersytet Łódzki wraz z University of Texas w Austin w USA (2010), doktor (2000), magister inżynier (Politechnika Warszawska, wydz. MEiL), specjalność – robotyka (1992).

Ekspert do spraw bezzałogowych pojazdów lądowych w zastosowaniach wojskowych i robotów mobilnych w zastosowaniach cywilnych. Jeden z głównych konstruktorów pierwszych polskich robotów pirotechnicznych – Inspector i Expert. Szef wielu projektów naukowo-badawczych, konstrukcyjnych i wdrożeniowych związanych z robotyką. Autor i współautor 12 zgłoszeń patentowych i ponad 70 publikacji naukowo-technicznych w wydawnictwach polskich i zagranicznych.

Członek m.in. Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz International Association for Automation and Robotics in Construction. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015) oraz złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (2015).

 

 

Komisja Rewizyjna
(Kadencja 14.07.2021 - obecnie)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
prof. Zbigniew Śmieszek

prof. Zbigniew Śmieszek89

Prof. dr inż.  Zbigniew Śmieszek, Pełnomocnik ds. Współpracy z Nauką i Przemysłem w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Wieloletni Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych, Honorowy Vice - Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych w Polsce, Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce, Prezes SITMN. Menager  i naukowiec z wieloletnim doświadczeniem. Od 1975r do 2019r (z pięcioletnią przerwą na pracę w KGHM) - Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Prof. Zbigniew Śmieszek jest autorem i współautorem wielu prac naukowo-badawczych,  publikacji krajowych i zagranicznych, patentów. Współautorem wielu wdrożeń wyników prac badawczych w przemyśle metali nieżelaznych. Prof. Śmieszek jest autorem wielu referatów na  krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych, których często jest organizatorem i przewodniczącym. Prof. Laureat wielu nagród i wyróżnień z zakresu nauki i techniki.


prof. Tadeusz Kulik
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Tadeusz Kulik 2021.05.2834

Tadeusz Kulik, prof. dr hab. inż., jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, doktorat i habilitacja na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Odbył dwa długoterminowe staże naukowo-badawcze za granicą: w University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych (19 mies.) i w Universidad Complutense de Madrid (23 mies.) w Hiszpanii.

Od wielu lat prowadzi badania w dziedzinie szkieł metalicznych i materiałów nanokrystalicznych. Kierował szeregiem projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki, NATO (Science for Peace) i UE w ramach 5, 6 i 7 PR oraz Horyzont 2020 (w tym Centrum Doskonałości NanoCentre w 5PR). W latach 2003-2006 był ekspertem rządowym w dziedzinie nanomateriałów (3. priorytet) w Komitecie Programowym i Eksperckiej Grupie Doradczej 6. PR UE w Brukseli. Jest autorem i współautorem ponad 260 publikacji naukowych (225 w bazie danych SCOPUS), cytowanych ponad 2700 razy (po odrzuceniu autocytowań wszystkich współautorów); Indeks Hirscha H = 25 (bez autocytowań). Jest współautorem 3 patentów i autorem 1 monografii. Należy do grupy 2 procent najczęściej cytowanych naukowców na świecie, według zestawień World’s TOP 2% Scientists oceniających dorobek naukowy od początku kariery do roku 2019 a następnie do roku 2020 opublikowanych w magazynie PLOS Biology, odpowiednio, w październiku 2020 r. [https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/2  Table-S6-career-2019)] i w listopadzie 2021 r. [https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3 Table_1_Authors_career_2020_wopp_extracted_202108], a przygotowanych przez uczonych z Uniwersytetu Stanforda we współpracy z wydawnictwem naukowym Elsevier i firmą SciTech Strategies.

W latach 1999-2002 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki a w latach 2002-2005 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Przez dwie kolejne kadencje w latach 2005-2012 był Prorektorem ds. Nauki Politechniki Warszawskiej odpowiedzialnym, m.in. za badania naukowe, transfer technologii do gospodarki i współpracę Uczelni z zagranicą. Od 2006 roku jest członkiem Komitetu Sterującego International Symposium on Metastable and Nano Materials, od 2007 roku członkiem Komitetu Doradczego Międzynarodowej Konferencji Rapidly Quenched Metals a od 2013 roku Soft Magnetic Materials.

Od 2004 roku jest członkiem z wyboru Komitetu Nauki o Materiałach PAN (od 2019 Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN). W kadencji 2007–2010 był zastępcą przewodniczącego w tymże komitecie. W latach 2004-2019 pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji a następnie Zespołu Nanomateriałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN. Od 2020 roku jest Przewodniczącym Sekcji Materiałów Metalowych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Był również aktywnym członkiem pięciu Rad Naukowych: Instytutu Energii Atomowej w Świerku (2003-2011),  Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW (2006-2014), Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP (2011-2015), Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (2015-2019 – wiceprzewodniczący Rady Naukowej) i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (2007-2017).

Od powstania Warszawskiego Konsorcjum Naukowego (w 2006 r.) do 2012 roku był zaangażowany, jako Przewodniczący Komitetu Sterującego, w działania prowadzące do opracowania koncepcji i utworzenia Warszawskiego Parku Technologicznego. W latach 2009-2012 był, delegowanym przez MNiSzW, członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego. Od powstania Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii pełnił funkcję zastępcy Prezesa Zarządu Izby (2008-2015) a od 2015 roku jest członkiem Rady Izby.

Wielokrotnie otrzymywał nagrody uczelniane i ministerialne za działalność naukową (2 nagrody Ministra i 3 nagrody JM Rektora PW) i organizacyjną (15 nagród JM Rektora PW). W 2014 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, w 2016 Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2020 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

dr hab. inż. Danuta Ciechańska
Członek Komisji Rewizyjnej

zdjęcie DC 117

Dr hab. inż. Danuta Ciechańska, absolwentka Wydziału Chemii Spożywczej (obecnie Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności)  Politechniki Łódzkiej;  Ekspert i pracownik  naukowo-badawczy  w przedsiębiorstwach  sektora papierniczego,  rolno-spożywczego, chemicznego; Wiceprezes Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki; w latach 1990-2020  pracownik naukowy i menedżer   w instytutach badawczych; członek  Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XII Kadencji (2018-2021);  Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Krajowej  Inteligentnej Specjalizacji nr 3 „Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska (MRiT);  Członek Grupy Eksperckiej w European Circular Economy Stakeholder Platform  (ECESP)  Leadership Group - Food Waste, Food Systems, Bioeconomy";  Zdobyła  doświadczenie w organizacji pracy w strukturach europejskich w  zarządzaniu zespołem menedżerów w European Institute of Innovation and Technology  EIT Food  Co-location Centre North-East i koordynacja działań w zakresie tworzenia eko-systemów i budowania łańcuchów wartości dla przemysłu spożywczego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu innowacyjnych systemów wzmacniania krajowych i międzynarodowych sieci współpracy między instytucjami naukowymi, firmami i administracją m.in. była  członkiem  założycielem i wiceprezydentem  ds. Innowacji Europejskiej Sieci EPNOE (European Polysaccharide Network of Excellence), członkiem Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECh, członkiem  założycielem  Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki , członkiem  Polskiej Federacji Biotechnologii, Stowarzyszenia Papierników Polskich, Polskiego Towarzystwa Chitynowego; Komisji ds. Innowacji i Komisji ds. Materiałów Polimerowych PIPC i wielu innych organizacji naukowych, stowarzyszeń i komitetów naukowych.

Specjalizuje się w obszarach badawczych związanych z biogospodarką cyrkularną/GOZem, biotechnologią przemysłową, biomateriałami, biopolimerami i biotworzywami,   kaskadowym  zagospodarowaniem bioodpadów a także modyfikacją i przetwórstwem polimerów. 

Była kierownikiem i wykonawcą  42 projektów badawczych, realizowanych w   interdyscyplinarnych wielopodmiotowych konsorcjach naukowych i naukowo-biznesowych w Programach Ramowych UE, Programach Operacyjnych POIG i POIR,   Programie Badań Zamawianych i programach regionalnych. 

Jest autorem i współautorem : 120  publikacji naukowych, 32 patentów i ponad 160 prezentacji na konferencjach krajowych i międzynarodowych. 

Nagrodzona została przez  Prezydium Oddziału PAN i Rektorów Wyższych Uczelni w Łodzi nagrodą dla młodego naukowca za całokształt osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk technicznych. Odznaczona Krzyżami  Zasługi za aktywność naukową i współpracę międzynarodową oraz  za rozwój biotechnologii przemysłowej. Odznaczona medalami  za innowacje  na krajowych i zagranicznych  Targach Wynalazków. Wyróżniona EU - Woman Inventor and Innovator Network Sztokholm, Szwecja dla kobiet kreatywnych, pomysłowych, innowacyjnych i przedsiębiorczych a także Perłą Innowacji – Progress 2014 i tytułem ‘Srebrny Inżynier 2014 r." w kategorii Nauka.


Piotr Wojciechowski
Członek Komisji Rewizyjnej

Piotr Wojciechowski53

Piotr Wojciechowski, prezes zarządu i akcjonariusz WB Electronics S.A. od początku istnienia spółki (1998). Urodzony w 1960 roku w Warszawie, w 1984 roku uzyskał dyplom na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej (specjalizacja automatyzacja procesów pomiarowych), w 1986 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym PW (specjalizacja systemy mikroprocesorowe w automatyzacji procesów energetycznych).

Kariera zawodowa: 1984-89 pełnomocnik PZ „EMCO" (woj.  płockie), 1984-92 właściciel zakładu elektronicznego i członek Spółdzielni Rzemieślniczej "MOTGOS", 1992-2001 prezes zarządu firmy WG Electronics s.c.  (powstałej po przekształceniu jednoosobowego zakładu w spółkę cywilną), od 1998 prezes Zarządu WB Electronics sp. z o.o.

Kierowana przez niego WB Electronics SA (przekształcona ze sp. z o.o. w 2010 roku) ma ugruntowaną pozycję w sektorze produkcji wojskowej w Polsce i za granicą, eksportuje swoje produkty do kilkunastu krajów. Począwszy od 2010 roku rozpoczął tworzenie GRUPY WB, grupy firm zależnych WB Electronics, skupiających dzisiaj kilkanaście przedsiębiorstw, w tym Radmor, Flytronic, Arex i MindMade.

W swej karierze inżynierskiej opracował około stu produktów elektronicznych i informatycznych, brał udział w wielu projektach związanych z modernizacją armii, w tym w tworzeniu złożonych systemów łączności i dowodzenia.

Został odznaczony srebrnym i brązowym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Medalem Pamiątkowym Wojsk Rakietowych i Artylerii. Laureat Złotej Księgi Politechniki Warszawskiej 2014 za wybitne osiągnięcia zawodowe i społeczne.Jerzy Szymura
Członek Komisji Rewizyjnej


Jerzy w CUTI a43

Jerzy Szymura, przedsiębiorca, informatyk. W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej z najwyższą średnią oceną w historii uczelni. Przez dwa lata kierował pracami studenckiego Koła Naukowego Automatyków. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Informatyki Czasu Rzeczywistego Politechniki Śląskiej, gdzie zajmował się zagadnieniami projektowania systemów informatycznych, systemami operacyjnymi i optymalizacją dyskretną. W latach 1983–1987 pracował w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Uczestniczył tam w opracowaniu komputerowego systemu analizy wstrząsów sejsmicznych.

W 1984 r. założył firmę MiCOMP – „spin-off z Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej - pierwszą prywatną firmę informatyczną na Śląsku, jedną z dwóch pierwszych w Polsce. Do roku 1990 pełnił w niej funkcję dyrektora. Firma opracowała i produkowała systemy stosowane do budowy rozległych sieci komputerowych w największych polskich ośrodkach obliczeniowych. W konstrukcji zastosowano, po raz pierwszy w rodzinie komputerów ODRA/ICL, układy IV skali integracji. MiCOMP działa po dziś dzień – obecnie oferuje oprogramowanie dla administracji państwowej.

MiCOMP dał początek kolejnym firmom informatycznym: Techmex Bielsko-Biała, Techmex Far East Singapore,  2Si Katowice. Stworzona przez Jerzego Szymurę grupa firm należała, w latach 2000-2002, do jednej z największych w Polsce. Większość spośród pierwszych polskich inżynierów technologii Novell i Microsoft uzyskało swoje certyfikaty zawodowe w centrach edukacyjnych tych firm.

Jerzy Szymura prowadził również działalność inwestycyjną typu VC. Był „aniołem biznesu” dla PTWP SA (Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości), najważniejszego obecnie na Śląsku wydawcy mediów biznesowych i organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Był współzałożycielem Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego oraz banku GBG SA (obecnie Getin Bank SA), w którym pełnił funkcję prezesa komisji rewizyjnej.

Jerzy Szymura jest autorem i promotorem projektu „Autostrada Firm Nowych Technologii”, którego celem jest przekształcenie regionu czterech województw położonych wzdłuż autostrady A-4 w europejski region przemysłu zaawansowanych technologii. Z jego inicjatywy, w 13 maja 2002 roku, zostało podpisane porozumienie „Autostrada Firm Nowych Technologii”. Sygnatariuszami porozumienia byli marszałkowie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Porozumienie to zostało następnie, w roku 2007, poszerzone o miasta: Wrocław, Opole, Katowice i Kraków.

W roku 2004 kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wykorzystując kampanię wyborczą do promocji idei AFNT. W wyborach do Senatu w roku 2005 otrzymał mandat Senatora RP. Głównym obszarem jego aktywności w Senacie była działalność na rzecz idei społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Z jego inicjatywy powstał parlamentarny zespół Społeczeństwo Informacyjne i Rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy (SIRGOW). Pełnił w nim obowiązki przewodniczącego prezydium.

Otrzymał szereg nagród i wyróżnień, w tym: „Infostar”, „Tego co zmienia polski przemysł” (2001) i „Menadżera 10-lecia na Śląsku” (2003). Zaliczony do grona „100 najmądrzejszych Ślązaków” w plebiscycie Dziennika Zachodniego.

4 września 2019 znalazł się w gronie 4 pierwszych osób, którym nadano tytuł „Wybitny Absolwent Politechniki Śląskiej”.

Czas wolny poświęca głównie na sport amatorski i turystykę. Uprawia narciarstwo alpejskie, kolarstwo górskie (MTB), biegi i trekking. Jest inicjatorem i współorganizatorem zawodów narciarskich o Puchar Senatora, które są obecnie oficjalnymi  eliminacjami Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim. W roku 2018 zdobył Kilimanjaro.

--     --     -