Promocja zrównoważonej cyfrowej polityki - TOP CDR

 topcdr logo 400

Program „TOP CDR – Digitally Responsible CompanyResponsible Company” jako pierwszy w Polsce zakłada promocję zrównoważonej cyfrowej polityki w firmach i instytucjach zgodnie z ideą cyfrowej odpowiedzialności biznesu (Corporate Digitally Responsible Company Responsibility). Program jest inicjatywą Rady Ekspertów złożonej z przedstawicieli środowisk akademickich oraz specjalistów ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, którzy specjalizują się w dziedzinie nowoczesnych technologii. Do udziału w programie zapraszamy firmy, instytucje, NGOs działające na terenie Polski. Inicjatywa uzyskała patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz honorowy patronat Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W ramach programu zaplanowano konkurs „Firma Odpowiedzialna Technologicznie”, w którym nagrodzone zostaną firmy, przestrzegające dobrych praktyk cyfrowych i dbające o bezpieczeństwo w sieci swoich pracowników – dbają o dane gromadzone w sieci, a także prowadzą działania edukacyjne, zwiększające świadomość na temat CDR.

Program „TOP CDR – Digitally Responsible Company Responsible Company” jako pierwszy w Polsce zakłada promocję zrównoważonej cyfrowej polityki w firmach i instytucjach. Warto nadmienić, że podobne inicjatywy funkcjonują już w Unii Europejskiej. Program jest inicjatywą Rady Ekspertów, złożonej z przedstawicieli najlepszych polskich uczelni. W składy Rady Ekspertów weszli: prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych, Wydział Mechaniczno – Technologiczny, Politechnika Śląska, dr inż. Szczepan Moskwa, Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, dr hab. Małgorzata Suchacka, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, prof. dr hab. Edward Lisowski, Dyrektor Instytutu, Wydział Mechaniczny, Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Krakowska, dr hab. Monika Marta Przybysz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji Marketingowej, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska. więcej
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.