Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

 

Forum
Transformacji Cyfrowej
Przemysłu 
zakończyło obrady

Zakończyły się obrady Forum Transformacji Cyfrowej Przemysłu, w którym wzięli udział m.in. Wicepremier, Minister Przemysłu, Pracy i Technologii dr Jarosław, GowinMałgorzata  Oleszczuk - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dr inż. Wojciech Kamieniecki - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr Piotr Dardziński - Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. Obradom przewodniczył prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, współorganizatora Forum. Uczestnicy Forum - rektorzy i profesorowie wyższych uczelni, prezesi i dyrektorzy wiodących technologicznie przedsiębiorstw, a także dyrektorzy i prezesi instytucji wsparcia nauki i gospodarki krajowej - w wystąpieniach podkreślali wagę spotkania i wytyczane kierunki rozwoju transformacji cyfrowej, w tym zawarte m.in. w treściach przedstawionych prezentacji.

Wyrazy podziękowania za kreatywny udział w dyskusji kierujemy pod adresem partnerów Forum: Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny, Prezes NOT, Pana Kamila Wójcika - Wiceprezesa NOT,  Pana Wojciecha Wajdy - Prezesa WASKO S.A., Pana Włodzimierza Sosnowskiego - Wiceprezesa WASKO S.A., Pana Piotra Szynkarczyka - Dyrektora Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP - Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Pana Rafała Kajki - Dyrektora Działu Technologii Energetycznych w Grupie WB.

Podczas Forum podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Konsorcjum, którego celem będzie wszechstronna współpraca na rzecz przyspieszenia transformacji cyfrowej przemysłu, w tym automatyzacji i robotyzacji oraz wdrażania sztucznej inteligencji do sterowania procesami produkcyjnymi. Przedmiotem działania Konsorcjum będzie doskonalenie kompetencji kadr menedżerskich i specjalistycznych w zakresie transformacji cyfrowej, certyfikacja ich umiejętności specjalistycznych oraz upowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z cyfryzacji przemysłu.

Partnerami Konsorcjum są: Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. (Migawki z Forum). Wkrótce opublikujemy nagranie wideo z obrad.

--     --     --

 
 

 

 

 

 

STARTER - zgłoś swoją propozycję programu

 

Starter 06a12e93 8418 42fd 9b2b e86d181b4398

STARTER różni się od innych prowadzonych przez nas działań. To nie kolejny konkurs – nie prowadzimy naboru na projekty, które chcemy dofinansować. Poprzez ankietę zbieramy propozycje, które, po ocenie ekspertów NCBR, będą mogły przyczynić się do uruchomienia nowych programów lub otwarcia konkursów w obszarach tematycznych, których do tej pory nie wspieraliśmy.
Dla Waszej wygody przygotowaliśmy formularz zgłoszeniowy. Przeczytajcie go uważnie i dobrze przygotujcie się do zgłoszenia. To zwiększa szanse na wdrożenie Waszego pomysłu. Udostępniamy też krótkie wyjaśnienie, które pozwoli Wam rozwiać pojawiające się wątpliwości.
Zachęcamy do zgłaszania Waszych pomysłów. Ankieta nie ma ograniczeń czasowych, możecie zgłaszać pomysły tak długo, jak chcecie.
Zagadnienia do opracowania wniosku - na stronie NCBiR: https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-konkursowa

--     --     --

 

 

 

 

 topcdr logo 400

Program „TOP CDR – Digitally Responsible CompanyResponsible Company” jako pierwszy w Polsce zakłada promocję zrównoważonej cyfrowej polityki w firmach i instytucjach zgodnie z ideą cyfrowej odpowiedzialności biznesu (Corporate Digitally Responsible Company Responsibility). Program jest inicjatywą Rady Ekspertów złożonej z przedstawicieli środowisk akademickich oraz specjalistów ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, którzy specjalizują się w dziedzinie nowoczesnych technologii. Do udziału w programie zapraszamy firmy, instytucje, NGOs działające na terenie Polski. Inicjatywa uzyskała patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz honorowy patronat Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W ramach programu zaplanowano konkurs „Firma Odpowiedzialna Technologicznie”, w którym nagrodzone zostaną firmy, przestrzegające dobrych praktyk cyfrowych i dbające o bezpieczeństwo w sieci swoich pracowników – dbają o dane gromadzone w sieci, a także prowadzą działania edukacyjne, zwiększające świadomość na temat CDR.

Program „TOP CDR – Digitally Responsible Company Responsible Company” jako pierwszy w Polsce zakłada promocję zrównoważonej cyfrowej polityki w firmach i instytucjach. Warto nadmienić, że podobne inicjatywy funkcjonują już w Unii Europejskiej. Program jest inicjatywą Rady Ekspertów, złożonej z przedstawicieli najlepszych polskich uczelni. W składy Rady Ekspertów weszli: prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych, Wydział Mechaniczno – Technologiczny, Politechnika Śląska, dr inż. Szczepan Moskwa, Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, dr hab. Małgorzata Suchacka, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, prof. dr hab. Edward Lisowski, Dyrektor Instytutu, Wydział Mechaniczny, Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Krakowska, dr hab. Monika Marta Przybysz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji Marketingowej, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska. więcej
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.