Efektywna współpraca biznesu z nauką w kontekście Konstytucji dla nauki oraz Konstytucji dla biznesu - Warszawa 26.02.2019

 

logo napis PFA G large jpg 400
  Efektywna współpraca biznesu z nauką w kontekście Konstytucji dla nauki oraz Konstytucji dla biznesu

Warszawa 26.02.2019,
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
ul. Rektorska 4

Organizatorem konferencji, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. w Warszawie, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (ul. Rektorska 4), jest Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. W czasie konferencji chcemy mówić przede wszystkim na temat oczekiwań i nadziei obu środowisk związanych z tymi ważnymi dla długofalowego rozwoju kraju projektami. Z udziałem wybitnych ekspertów, przedstawicieli środowiska badawczo-rozwojowego, czołowych polskich uczelni, administracji państwowej i przedsiębiorstw będziemy rozmawiać o dotychczasowych doświadczeniach na tym polu, pokazywać przykłady dobrej współpracy między nauką i biznesem, skutecznej komercjalizacji myśli technologicznej i dzielić się wiedzą, wspierając tym samym dalsze działania regulacyjne, mające na celu ułatwienie rozwoju na styku ośrodków akademickich, start-up’ów i liderów biznesu. Chcemy dyskutować o warunkach sprzyjających wzrostowi gospodarczemu w tym obszarze, identyfikując dobre praktyki i bariery dla rozwoju, a także konfrontować nasze dotychczasowe podejście z najlepszymi doświadczeniami innych krajów Europy i świata. 
Partnerem Merytorycznym konferencji jest Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

program i rejestracja,