Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki UW 2019

 

SMN20193 300

Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki UW 2019

Celem  Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki jest umożliwienie studentom przedstawienia wyników własnych badań naukowych w zakresie nauk fizycznych i pokrewnych. Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Nanotechnologii Nanorurki i Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Sympozjum jest wydarzeniem bezpłatnym i ma charakter niekomercyjny. Konferencja odbędzie się w dniach 6–7 kwietnia 2019 r. w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Ludwika Pasteura 5 w Warszawie. W ramach konferencji odbędą się trzy sesje równoległe wystąpień studentów, jedna sesja plakatowa oraz pięć wystąpień gości specjalnych. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: smn.fuw.edu.plWśród zaproszonych gości Sympozjum będą między innymi:

- Prof. dr hab. Krzysztof Pachucki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, wybitny fizyk-teoretyk. Prof. Krzysztof Pachucki w 2018 roku został laureatem prestiżowej Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za precyzyjne kwantowo-elektrodynamiczne obliczenia spektroskopowych parametrów lekkich atomów i cząsteczek. Jest to najbardziej prestiżowa nagroda w tej dziedzinie w Polsce, zwana "polskim Noblem".

- Prof. dr hab. Marek Biesiada, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, który zajmuje się kosmologią obserwacyjną i astrofizyką teoretyczną, a w szczególności problemami ciemnej materii i ciemnej energii. W swych badaniach wykorzystuje m.in zjawisko soczewkowania grawitacyjnego.

- Dr inż. Paweł Gruszecki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmujący się m.in. obliczeniami struktur ferromagnetycznych, falami spinowymi - zaburzeniom namagnesowania.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.
Formularz zgłoszeniowy